Hướng dẫn cài đặt 1.1.1.1 và buff gb warp plus “mùa” đứt cáp

942

Cài đặt 1.1.1.1 trên Windows

1. Truy cập trang chủ 1.1.1.1 hoặc link này để tải về 1.1.1.1 cho Windows.

2. Mở Cloudflare_WARP_Release-x64.msi, chọn Next và Next để tiến hành cài đặt (quá trình cài đặt có thể hơi lâu do mạng đang không ổn định)

3. Sau khi cài đặt hoàn tất, chọn Finish và mở ứng dụng Cloudflare WARP, chọn Next và Accept các điều khoản.

Cài đặt 1.1.1.1 trên các hệ điều hành khác

+ Đối với Android và iOS: Các bạn có thể lên cửa hàng ứng dụng CH Play hoặc Appstore và tìm đến “1.1.1.1” để cài đặt là có thể sử dụng rồi nhé

+ Đối với macOS và Linux: Các bạn có thể tải về từ trang chủ của Cloudflare Wap: https://1.1.1.1

Hướng dẫn buff gb Warp Plus

Trên Windows

– Lấy ID 1.1.1.1 trên máy cần buff, xem ảnh hướng dẫn bên dưới

– Tải và giải nén (https://j2c.cc/1bfcc53a) sau đó mở file warp-plus-cloudflare+V2.2 [ by aliilapro ].exe. Nếu có thông báo Smart Screen thì chọn Run Anyway nhé.

– Dán ID đã lấy ở bước 1 vào, Nhấn Get Proxy sau đó chọn Start.

Bạn có thể nhìn thấy số GB buff được trong ô vuông đỏ mình đã khoanh đó, thử mở ứng dụng 1.1.1.1 trên máy và kiểm tra lại nhé.

Trên Android

– Tải và cài đặt Termux trên Ch Play hoặc link này

– Cài đặt Git bằng lệnh: pkg install git

– Cài đặt Python bằng lệnh: pkg install python

– Clone dự án warp-plus về: git clone https://github.com/aliilapro/warp-plus-cloudflare.git

– Di chuyển vào thư mục dự án cd warp-plus-cloudflare

– Chạy script: python3 wp-plus.py sau đó nhập id xem kết quả

Buff Online

Truy cập https://j2c.cc/b0e5004d và nhập id (không khuyến khích vì nó không ổn định)

Xem chi tiết: https://j2c.cc/5da48b4d

#j2team_share