Hướng dẫn cài memcached trên server Linux (Centos 5,6,7)

229

Memcached là 1 trình tạo bộ đệm hiệu suất cao, chủ yếu được sử dụng để tăng tốc độ các trang web sử dụng cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, memcached có thể được sử dụng để lưu trữ tất cả các đối tượng khác.

Gần như tất cả CMS phổ biến đều có một plugin hoặc mô-đun để tận dụng lợi thế của nó, và nhiều ngôn ngữ lập trình có một thư viện memcached, bao gồm PHP, Perl, Ruby và Python.

Memcached chạy trong bộ nhớ và không cần phải ghi vào đĩa cứng, vì vậy nó truy xuất vô cùng nhanh.

(vBulletin cũng hỗ trợ memcached, các bạn có thể cấu hình sử dụng trong file includes/config.php )

Hiện nay, chúng ta có thể điểm qua 1 số website lớn đang dùng memcached là youtube.com, facebook.com..

Hướng dẫn các bạn cài memcached trên CentOS 5

Đầu tiên bạn phải cài libevent; Phiên bản tổi thiểu có thể cài là1.1. Bạn có thể cài dễ dàng bằng lệnh yum.

Code:
yum install libevent libevent-devel

Sau đó, bạn vào thư mục /usr/local/src và down về mã nguồn memcached:

Code:
cd /usr/local/src
wget http://memcached.googlecode.com/files/memcached-1.4.1.tar.gz

Giải nèn file vừa down về rồi vào thư mục vừa giải nén:

Code:
tar xvzf memcached-1.4.1.tar.gz
cd memcached-1.4.1

Memcached vẫn được phát triển. Vào thời điểm này, 1.4.1 là phiên bản mới nhất được đánh giá là ổn định. Bạn có thể vào link sau: code.google .com /p/memcached/downloads/list để xem có phiên bản ổn định mới hơn hay không.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình tiền biên dịch bằng lệnh sau:

Code:
./configure

Nếu server bạn đang chạy hệ điều hành 64bit, bạn có thể bật cờ sau để memcached cấu hình với máy 64bit giúp cải thiện hiệu suất tối đa với hệ thống 64bit:

Code:
./configure --enable-64bit

Nếu CPU server đang sử dụng có nhiều nhân(Core) bạn có thể bật cờ sau để tận dụng tối đa hiệu suất các CPU cho memcached:

Code:
./configure --enable-threads

Bạn có thể gộp chung 2 lệnh trên thành 1 lệnh như sau nếu server của bạn có cả 2 yếu tố trên:

Code:
./configure --enable-threads --enable-64bit

Sau khi quá trình cấu hình hoàn tất,chúng ta có thể biên dịch mã nguồn và cài đặt bằng lệnh sau:

Code:
make && make install

Cuối cùng, chúng ta có thể bắt đầu start memcached server bằng lệnh sau:

Code:
memcached -d -u nobody -m 512 -p 11111 127.0.0.1

Cấu trúc lệnh như sau:

Code:

memcached -d -u [user] -m [memory size] -p [port]
[listening IP]

Dưới đây là ý nghĩa các tham số:
-d
Muốn nói rằng memcached sẽ chạy dưới dạng 1 deamon service(Dịch vụ nền)
-u
Chỉ ra rằng user nào sẽ đc memcached dùng để truy xuất vào hệ thống
-m
Thiếtlập kích thước bộ nhớ memcached sẽ sử dụng
-p
Cổng (Port) mà mamcached sẽ dùng để lắng nghe.

Lưu ý:

– Nếu server bạn đang chạy 1 số dịch vụ khác như apache,nginx … thì sau khi khởi động memcached thì bạn hãy restart lại các dịch vụ này luôn

– Nếu bạn muốn ngưng memcached thì có thể dùng cách sau:

Code:
ps -A|grep memcached

Bạn sẽ thấy kết quả dạng như sau:

Code:
7034 ?        00:00:00 memcached
7035 ?        00:00:00 memcached

Đây là sanh sách các tiến trình của memcached, chúng ta sẽ kill chúng bằng lệnh sau

Code:
kill 7034
kill 7035

Sau khi kill hết, ta có thể start lại memcached bằng lệnh

Code:
memcached -d -u nobody -m 512 -p 11211 127.0.0.1

– Muốn kiểm tra memcached đã chạy chưa thì ta có thể dùng lệnh

Code:
ps -A|grep memcached

Nếu xuất hiện danh sách tiến trình của memcached tức là memcached đã chạy

Chúc các bạn thành công !

(Tổng hợp)