Hướng dẫn cấu hình VDI trên Hyper-V cơ bản

160

Nguồn Huỳnh Lê Bảo trong Group Quản trị & Bảo mật hệ thống

Hướng dẫn cấu hình VDI trên Hyper-V cho bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu ở mức cơ bản cấu hình chạy được dịch vụ. Vì bài lab dài quá mình lười, làm step by step chỉ kịp ghi màn hình lại thôi nên các bạn thông cảm xem video nhé.

Để làm được bài lab: cấu hình VDI trên Hyper-V cần 2 máy server và 2 máy thin client

Server 1:

  • Nâng cấp AD
  • Cấu hình DNS
  • Cấu Hình DHCP
  • File Server (map network drive)

Server 2:

  • RD connection Broken
  • RD Vitualzation Host
  • RD web access
  • Hyper-V (cài win10 template)

Cái máy Thin client remote bằng trình duyệt vào RDS Server để sử dụng VM

Hướng dẫn chi tiết xem video: