Hướng dẫn chuyển quốc tịch Hoa Kỳ (Mỹ) cho con cái

288

Để “chuyển” được quốc tịch Hoa Kỳ cho con, quý vị phải đáp ứng những yêu cầu cần thiết. Những yêu cầu này thay đổi tùy thuộc vào cha hay mẹ là công dân Hoa Kỳ, và cũng tùy thuộc vào con của quý vị được sinh ra trong hay ngoài giá thú.

Việc chuyển được quốc tịch Hoa Kỳ cho con tùy thuộc vào:

  1. Ít nhất một trong hai cha/mẹ có quốc tịch Hoa kỳ vào thời điểm trẻ em được sinh ra;
  2. Mối quan hệ huyết thống giữa trẻ em đó và cha/mẹ quốc tịch Hoa Kỳ;
  3. Giấy tờ tài liệu chứng minh cha/mẹ quốc tịch Hoa Kỳ đã hiện diện tại Hoa Kỳ trước khi trẻ em được sinh ra, được quy định cụ thể tại Yêu cầu cho việc chuyển quốc tịch.

Một số giấy tờ thường được yêu cầu khi muốn chuyển quốc tịch Hoa Kỳ cho con

Khi quý vị gặp viên chức phỏng vấn, quý vị phải chứng minh rằng mình đáp ứng những yêu cầu nêu trên.  Dưới đây là một số giấy tờ thường được yêu cầu để chứng minh quý vị hiện diện tại Hoa Kỳ đủ thời gian quy định, dù chúng tôi vẫn sẽ xem xét những giấy tờ bổ sung khác nữa nếu cần:

  • Bản khai An sinh Xã hội: chúng tôi khuyến khích quý vị nên thu thập Bản khai An sinh Xã hội.  Bản khai này thường là cách nhanh nhất để viên chức có thể quyết định rằng quý vị đã có đủ thời gian hiện diện tại Hoa Kỳ theo luật định. Truy cập https://www.ssa.gov/ tìm hiểu cách để có được Bản khai An sinh Xã hội.
  • Tờ khai thu nhập và thuế (W-2)
  • Bảng điểm
  • Quá trình làm việc
  • Biên lai thu tiền thuê nhà
  • Quá trình phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc các tổ chức quốc tế đa chính phủ; hoặc là người phụ thuộc, con chưa kết hôn hoặc thành viên trong gia đình có cha mẹ phục vụ trong các tổ chức nói trên (trừ khi có chỉ định khác).
  • Dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu Hoa Kỳ cũng có thể được xem như một phần của bằng chứng đã nộp, tuy nhiên không thể là bằng chứng độc lập. Bằng lái xe không được xem như bằng chứng chứng minh quý vị hiện diện tại Hoa Kỳ theo luật định.

Nếu quý vị có người con nào khác đã được cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA), thì giấy tờ này có thể được sử dụng như bằng chứng bổ sung.

Làm thế nào để chuyển Quốc tịch Hoa Kỳ cho con của bạn?

Quý vị có thể nộp đơn xin Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA) cho con dưới 18 tuổi của quý vị . Trẻ em trên 18 tuổi có thể làm theo thủ tục tương tự như người nộp đơn xin CRBA nhưng sẽ chỉ được cấp hộ chiếu Hoa Kỳ nếu hội tụ đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Nếu quý vị muốn nộp đơn xin cấp CRBA tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng hoàn tất các bước sau.

(Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ)