Hướng dẫn công dân Hoa Kỳ dịch vụ công chứng tại Việt Nam

312

Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ thực hiện nhiều thể loại dịch vụ công chứng, bao gồm:

Để đặt cuộc hẹn cho dịch vụ công chứng, vui lòng truy cập trang Hệ thống đặt hẹn. Sau khi quý vị đặt hẹn thành công, vui lòng in trang xác nhận lịch hẹn để đến văn phòng chúng tôi vào ngày hẹn. Khi đến, quý vị sẽ được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công chứng và thời gian thực hiện sẽ kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng.

Nếu quý vị không thấy có ngày hẹn trống trên Hệ thống đặt hẹn, vui lòng quay lại sau. Lịch hẹn thường được mở trước khoảng 2 tuần, và lịch hẹn bổ sung thường được mở thêm, nên chúng tôi khuyến khích quý vị nên thường xuyên kiểm tra hệ thống để theo dõi lịch hẹn.

Thông thường các dịch vụ công chứng đều được xem là không mang tính khẩn cấp. Do đó, nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả đương đơn, văn phòng chúng tôi sẽ chỉ xem xét các yêu cầu xin lịch hẹn khẩn nếu quý vị thực sự có trường hợp vô cùng khẩn cấp. Nếu cần lịch hẹn khẩn cấp, trước hết quý vị phải đặt một cuộc hẹn trực tuyến như bình thường.  Sau khi đã đặt hẹn thành công, quý vị phải vào Mẫu đơn Trực tuyến để yêu cầu xin lịch hẹn khẩn.  Khi gửi yêu cầu xin lịch hẹn khẩn, Quý vị phải cung cấp đầy đủ:

1) lý do tại sao trường hợp của quý vị lại là trường hợp vô cùng khẩn cấp và quý vị phải xin lịch hẹn sớm hơn, 

2) ngày giờ cuộc hẹn mà quý vị đã đặt và ngày giờ cuộc hẹn mà quý vị muốn có nếu yêu cầu xin lịch hẹn khẩn được chấp thuận,

3) đính kèm giấy tờ bằng chứng thể hiện tình trạng khẩn cấp của quý vị hoặc lời giải thích rõ ràng tại sao một cuộc hẹn sớm hơn lại có thể giúp quý vị giải quyết được tình huống khẩn cấp của mình.

Nếu quý vị không cung cấp đủ TẤT CẢ các thông tin trên, văn phòng chúng tôi sẽ không xem xét yêu cầu của quý vị.

Phí công chứng

Phí công chứng mỗi giấy tờ là 50 đô la Mỹ. Tất cả các phí dịch vụ lãnh sự có thể thanh toán bằng tiền mặt đô la Mỹ, Việt Nam đồng, hoặc bằng các loại thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ thanh toán bằng đô la Mỹ như sau: Visa, MasterCard, Discover và American Express.

Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu. Ngoài ra, chúng tôi chỉ chấp nhận những tờ giấy bạc trong tình trạng còn tốt. Xin lưu ý rằng những giấy bạc bị dán, phai mờ, rách, hư hại hay có những dấu vết hoặc hoen ố sẽ không được chấp nhận.

Các văn bản của công dân nước ngoài do Hoa Kỳ cấp hoặc để sử dụng ở Hoa Kỳ cũng có thể công chứng.  Để công chứng, yêu cầu quý vị mang theo hộ chiếu của mình hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh dùng để nhận dạng.

Xin lưu ý rằng các văn bản học vị, văn bản thương mại và lý lịch tư pháp của công dân Hoa Kỳ không thể công chứng hoặc hợp pháp hoá tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán. Các loại văn bản này phải được hợp pháp hoá theo thủ tục hợp pháp hoá tại Hoa Kỳ.

Chuẩn bị cho cuộc hẹn làm công chứng

  • Vui lòng mang giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ nội dung văn bản. Chúng tôi không được phép giải thích nội dung của văn bản cho quý vị.
  • Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin trước khi đến (nhưng không ký; quý vị sẽ ký tại văn phòng của chúng tôi trước mặt viên chức lãnh sự)
  • Nếu văn bản của quý vị cần có người làm chứng bên cạnh công chứng, quý vị phải chuẩn bị người làm chứng và những thông tin hướng dẫn cần thiết. Nhân viên lãnh sự không thể làm người làm chứng. Nếu quý vị không thể trả lời những câu hỏi đơn giản liên quan đến việc công chứng văn bản hoặc không hiểu rõ nội dung văn bản, quý vị có thể sẽ phải đặt một cuộc hẹn khác. Nếu quý vị cần công chứng giấy tờ bản gốc, vui lòng mang theo cả bản gốc và một bản sao. Nếu quý vị không chuẩn bị sẵn bản sao, quý vị có thể phải đóng phí $1.00 cho mỗi trang được sao.

(Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ)