Hướng dẫn đăng ký MST cá nhân và cách xử lý khi MSTCN bị trùng CMND

394

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

– Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC
– Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC
– Căn cứ Thông tư 95/2016/TT-BTC

2. THỜI HẠN:

– Hạn nộp hồ sơ đăng ký MSTCN muộn nhất là ngày 20/3/2020

3. THỦ TỤC ĐĂNG KÍ MSTCN

B1: Doanh nghiệp cần yêu cầu cá nhân người lao động làm hồ sơ gồm:
+ Giấy ủy quyền đăng kí MST
+ Bản sao Giấy CMND hoặc thẻ căn cước không cần chứng thực (Đối với người nước ngoài thì là hộ chiếu)

B2: Căn cứ vào giấy ủy quyền và các giấy tờ cá nhân đã nộp, kế toán tổng hợp thông tin vào tờ khai đăng ký thuế (sử dụng phần mềm QTTNCN 3.3.2) Kết xuất file XML để Nộp Tổng cục thuế qua Cổng thông tin điện tử và in bản cứng nộp lên 1 cửa.

B3: Hồ sơ sẽ được giải quyết chậm nhất trong 03 ngày làm việc (kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ)

B4: Kiểm tra file đã gửi và tải kết quả về

4. CÁCH XỬ LÝ MSTCN BỊ TRÙNG CMND

Căn cứ pháp lý CMND do cơ quan Công an cấp là mã số duy nhất đối với từng cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều trường hợp trùng số CMND giữa 2 cá nhân ở hai địa phương khác nhau.

Các bước xử lý Đăng ký MST bị trùng CMND

B1: Lập công văn đề nghị cấp MST cho người bị trùng
B2: Photo kết quả xử lý của cơ quan thuế có những người bị trùng
B3: Lập tờ đăng ký thuế mẫu 05 – ĐK – TCT( 95/2016/TT-BTC) của từng người lao động cần cấp kẹp theo CMND (chia thành 2 bộ: lưu 1 bộ và 1 bộ gửi cơ quan thuế)

(Nguồn Group Gia Đình Kế Toán)