Hướng dẫn Đế Long Hành Thiếu Lâm 9Dragons Cửu Long Tranh Bá (P1)

245
Bài viết hướng dẫn chạy nhiệm vụ Đế Long Hành của phái Thiếu Lâm trong Cửu Long Tranh Bá. Bài viết dạng text, không có hình ảnh cụ thể (mong các bạn thông cảm).
Chương 1: QUÁ TRÌNH LUYỆN CÔNG

1. KIM CƯƠNG BẤT ĐỘNG
_ Tới gặp Nhất Ngộ ở gần cái giếng trong chùa
_ Học 1 trong 3 skill
_ Tới Đế tu luyện ở Khí Công Tu Luyện Trường để luyện skill này
_ Sau đó trở về gặp Nhất Ngộ để trả nhiệm vụ
2. CON MẮT TRONG BÓNG TỐI
_ Gặp Quang Chân ở Tu Luyện Trường
_ Chạy ra 2 đầu cổng Hợp Phì hoặc Trịnh Châu để đánh 5 Bạch Ảnh Tổ Viên và 3 Bạch Ảnh Tổ Trưởng.
_ Quay về Quang Chân trả nhiệm vụ
3. THẬP NGƯU ĐỒ
_ Gặp Quang Tuệ trong làng
_ Chạy ra Trịnh Châu vào Lư Sơn Thôn gặp Hoàng Thất
_ Tìm mấy tên Hung Tặc để điều tra manh mối
_ Đánh 1 con bất kỳ sẽ rơi ra tượng phật
_ Quay về gặp Hoàng Thất phục mệnh
_ Quay về gặp phương trượng
_ Lúc này bạn sẽ được tham gia 1 trong 4 chức trách của Thiếu Lâm
Chương 2: MÃNH QUY NGỘ MỘC
4. TẦM NGƯU
_ Tới Bảo Dương Thôn gặp kỹ nữ Thuý Hồng
_ Gặp người rèn binh khí Chấn Nộ Đại
_ Chay ra phía bắc ngôi làng để tìm Diêu Tuyên
_ Sau đó nói chuyện với Thuý Hồng
_ Lột sạch quần áo để chứng minh trong sạch (lột toàn bộ nón, áo, quần, giày, bao tay, vũ khí và cả Ngoại trang (nếu có))
_ Đánh 10 con Hắc Ảnh để kiếm túi ngọc và 1 con để kiếm chiếc nhẫn (sau khi đánh đủ 10 con)
_ Rồi nói chuyện với Thuý Hồng
_ Quay lại Thiếu Lâm hỏi Quang Chân
5. KIẾN TÍCH
_ Chạy ra ngoại vi Bảo Dương Thôn đánh 20 con nhện để kiếm tinh chất
_ Quay về Quang Chân phục mênh
_ Chay lên phía Đông Bắc để kiếm tượng phật và click vào nó
_ Quay về nói chuyện với Quang Chân
_ Chạy tới chỗ tượng phật hồi nãy đánh 5 cái thạch bích trong vòng 5ph
_ Quay về Quang Chân
_ Chạy tới Bảo Dương Thôn nói chuyện với thôn trưởng Chu Lữ Hài
6. KIẾN NGƯU
_ Nói chuyện với Tư Mã Nhuế Cơ
_ Chạy ra ngoại vi Bảo Dương Thôn đánh 10 con cáo
_ Quay về Tư Mã Nhuế Cơ
_ Chạy lên phía Bắc của Bảo Dương Thôn gặp Thuý Hồng
_ Nói chuyện với A Tam
_ Và “làm gỏi” hắn
_ Tiếp theo là A Nhị
_ Xúc nó…
_ Cuối cùng là A Đại
_ Cho nó đi theo chân 2 tên kia
_ Rồi quay lại Thuý Hồng “dằn mặt”
_ Báo cáo lại với Quang Chân
7. ĐẮC NGƯU
_ Về thôn làng ở Tung Sơn gặp Người kể chuyện Lạc Xương Ký
_ Chuẩn bị 1000 lượng rồi đưa cho Lạc Xương Ký
_ Chạy tới gần cổng vào Thiếu Lâm gặp Thuý Hồng
_ Đánh bại 2 tỷ muội xinh đẹp Lạc Tiểu Bẳng, Lạc Tiểu Hoa
_ “Dằn mặt” Thuý Hồng tập 2
_ Kể lại mọi việc với Quang Chân
8. TỶ VÕ CHIÊU THÂN 1
_ Chạy ra Hợp Phì gặp Chu Thành Liên
_ Chạy ra Tỷ Võ Trường gặp thư ký của Thiên Thắng Môn Hồ Ân Lệnh
_Quay lại nói chuyện với Mạc Thái Lan
_ Nói chuyện với Hợp Phì Thượng Phòng Tiêu Thương Dã
_ Nói chuyện với Thuý Hồng ở kế bên
_ Chạy ra Báo Công Lăng ở hướng Đông Bắc, đánh bại tên lưu manh “Đông Phác”
_ Quay lại chỗ Thuý Hồng
_ Về Thiếu Lâm nói chuyện với Quang Chân
9. TỶ VÕ CHIÊU THÂN 2
_ Chạy ra Hợp Phì lại, nói chuyện với Thuý Hồng (con này nhiều chuyện vãi…)
_ Chạy ra Trịnh Châu giết con Điểm Thương Cuồng Nhân (lúc chưa biến hình)
_ Sẽ ra…
_ Quay về Hợp Phì hỏi Thuý Hồng
_ Chay qua Huyết Sa Bình để tìm những đống rơm
_ Click vào nó…
_ Quay về gặp Quang Chân
10. BẾ NGUYỆT TU HOA
_ Tới Bảo Dương Thôn gặp Thuý Hồng (lại nữa…)
_ Chắc bị mình chọc nên giận, bắt nói chuyện lại lần nữa
_ Chạy về phía Nam Thái Lĩnh ở mũi dất nhô ra có một căn nhà sàn, tới đó tìm Trân Thiếu Kỳ
_ Hấp diêm Trân Thiếu Kỳ để lấy đôi hoa tai đưa cho Thuý Hồng
_ Chạy ra Hợp Phì, đi lên Báo Công Lăng ở phía Bắc, gặp người giữ mộ Thiết Đan Hoa
11. KHẮC CỐT THỐNG HẬN
_ Nói chuyện tiếp với Thiết Đan Hoa
_ Chạy ra ngoại vi Báo Công Lăng tìm “Côn của Thiếu Lâm”
_ … “Đoản kiếm của Bí Cung”
_ … và “Mảnh đao của kẻ khả nghi”
_ Quay lại nói chuyện với Thiết Đan Hoa
_ Chạy ra chỗ nhặt 3 món hồi nãy gặp thi thể của Đao Tinh
_ Quay về lại Tung Sơn báo cáo cho Quang Chân
12. THUỶ HOẢ BẤT DUNG
_ Về làng ở Tung Sơn nói chuyện với Quang Tuệ
_ Chạy ra Như Lai Bình ở hướng Đông, gặp mấy cục đá
_ Đánh vỡ 1 cái sẽ được cái túi
_ Đưa “hàng” về cho Quang Tuệ
_ Gặp Quang Duyên
13. QUYẾT CHIẾN TIỀN DÃ 1
_ Gặp Quang Tuệ ở Tung Sơn
_ Nói chuyện với Quang Duyên
_ Nói chuyện với Quang Chân
_ Chạy ra Hợp Phì “hỏi thăm” Mạc Thái Lan
_ Quay lại Tung Sơn báo cáo
14. QUYẾT CHIẾN TIỀN DÃ 2
_ Gặp Quang Chân nhận nhiệm vụ
_ Chạy ra Nam Thái Lĩnh đánh con “đệ tử Bí Cung khả nghi”
_ Quay lại với Quang Chân
15. QUYẾT CHIẾN TIỀN DÃ 3
_ Gặp Quang Chân nhận nhiệm vụ
_ Chạy về phía Đông của Nam Thái Lĩnh (gần cây cầu, nằm trong góc) tìm kiếm người của Bí Ảnh Đoàn
_ Chỉ cần click vào 1 cái xác
_ Xuất hiện một Ni Cô xinh đẹp ở kế bên
_ Đi lên phía Bắc chút nữa sẽ gặp Thiên độc thủ Xảo Xảo, giết ả để lấy thuốc giải
_ Quay lại Lư Sơn Thôn trò chuyện với Đạo Minh
_ Quay về gặp Quang Chân
16. HUYẾT LỆ
_ Chạy ra làng ở Tung Sơn gặp Quang Tuệ
_ Tới Hợp Phì gặp Chu Thành Liên
_ Quay về Tung Sơn gặp Quang Tuệ
17. VÕ LÂM CÔNG DỊCH
_ Hãy tới Tế Nam gặp Đội trưởng Nhạc Chính
_ Ra khỏi làng đánh 1 tên “Thượng cấp Huyết Xích tổ viên” tìm manh mối
_ Sau khi có được manh mối quay về gặp Nhạc Chính
_ Quay về Thiếu Lâm gặp Quang Chân
18. CỬU LONG NGỌC BÍCH
_ Gặp Quang Chân để nhận nhiệm vụ
_ Chạy quaThượng Hoa Thôn gặp Nhạc Chính lần nữa
_ Ra cổng phía Tây của Thượng Hoa Thôn gặp Ni cô Y Tịnh
_ Chạy về phía Tây Bắc (gần Nam Giang Thôn) trước khi bước qua cầu, giết “Huyết Xích tổ viên Khổng Tất Cơ”
_ Đưa món đồ cho Y Tịnh xem
_ Quay về Thiếu Lâm hỏi thăm Quang Chân
19. BÀN CĂN THÁC TIẾT
_ Nói chuyện với Quang Chân
_ Tới Thượng Hoa Thôn ở Tế Nam gặp Nhạc Chính
_ Nói chuyện với Y Tịnh ở cổng thôn
_ Chạy ra Cửu Khúc Bình đánh “Huyết Xích đoàn chủ Xích Hùm” (chỉ cần đánh nó mất máu, ko cần phải giết)
_ Quay về Y Tịnh trả nhiệm vụ
_ Quay về Thiếu Lâm gặp Quang Chân
20. LÃNH GIA CHI BẢO
_ Tới Nam Giang Thôn ở Tế Nam gặp nhà sư Quang Đức
_ Nói chuyện với Vương Tâm Lăng
…còn tiếp…