Hướng dẫn Đế Long Hành Thiếu Lâm 9Dragons Cửu Long Tranh Bá (P2)

182
Bài viết hướng dẫn chạy nhiệm vụ Đế Long Hành của phái Thiếu Lâm trong Cửu Long Tranh Bá. Bài viết dạng text, không có hình ảnh cụ thể (mong các bạn thông cảm).
Chương 3: PHI TINH GIANG HỒ

21. BÃI MÔN ĐỆ TỬ
_ Nói chuyện với Vương Tâm Lăng
_ Chạy ra Đại Quan Phong ở phía nam Nam Giang Thôn gặp Quang Đức
_ Quay về gặp Thôn trưởng Nam Giang Thôn Mã Vi Chiêu
22. THIẾU LÂM PHẢN ĐỒ
_ Gặp Nam Giang tiêu cục tổng quản Thái Kiên
_ Chạy ra Đại Quan Phong gặp lại Quang Đức
_ Đánh 10 tên “Huyền Không Tự Phật Giới Tăng”
_ Đánh 10 tên “Huyền Không Tự Phá Kế Tăng”
_ Đánh 10 tên “Huyền Không Tự Ma Nhãn Tăng”
_ Đánh 10 tên “Huyền Không Tự Chụ Trì Tăng”
_ Chạy về phía nam Thiên Gia gặp Quang Đức
_ Chạy tiếp xuống phía nam sẽ gặp “Nhất Tiếu Hoà Thương”, đánh gục hắn lấy lại Dịch Cân Kinh
_ Quay lại Nam Giang Thôn gặp Quang Đức
23. NGA MY BÍ SỰ
_ Chạy về Vô Nhạn Thôn ở Thạch Gia Trang gặp Giác Tịnh
_ Gặp ni cô Y Tịnh trên đường chạy ra Tử Vong Cốc
_ Chạy về Vô Nhạn Thôn nói chuyện với Y Tịnh
24. ĐỨA TRẺ BỊ BẮT CÓC
_ Gặp đứa trẻ ở Vô Nhận Thôn Lý Hào
_ Gặp kỹ nữ Thuý Hồng ở trong thôn
_ Nói chuyện với Y Tịnh ngoài cổng thôn
_ Chạy qua Hợp Phì nói chuyện với Diệp Tiêu Thiên
_ Rồi nói chuyện với Thuý Hồng ở kế bên
25. BÍ MẬT TỬ VONG CỐC
_ Về Thiếu Lâm nói chuyện với Quang Chân
_ Tới Vô Nhạn Thôn của Thạch Gia Trang nói chuyện với Y Tịnh
_ Bạn sẽ được tặng 3 “chìa khoá Tử Vong Cốc màu tím”. Hãy chạy tới cổng Sinh Tử Quyết và lắp 3 key vào (nếu cấp thấp thì có thể nhờ bạn bè đi chung)
_ Giết “Tử Vong Cốc Chủ Mông Diện Ma Phật” (chú ý: không cần thiết đích thân bạn giết, có thể nhờ ai đó giết cũng được)
_ Sau khi giết Mông Diện Ma Phật, thì ở gần các cánh cửa sẽ xuất hiện mấy cái lu
_ Đập vỡ 1 cái là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bạn có thể thoải mái lựm hộp
_ Thoát ra Sinh Tử Quyết, trả nhiệm vụ ở ni cô Y Tịnh trong Vô Nhạn Thôn
26. SỰ KIỆN BẮT CÓC THẬP ĐẠI CAO THỦ
_ Về Thiếu Lâm gặp Quang Chân nhận nhiệm vụ
_ Chạy tới Nam Giang Thôn ở Tế Nam, gặp Thuý Hồng
_ Chạy tới Diêm Vương Cốc lần lượt giết: “Tổ trinh sát Thất Minh Quái Kiếm”
_giết: “Tổ trinh sát Thất Minh Quái Côn”
_ giết: “Tổ trinh sát Thất Minh Quái Bổng”
_ giết: “Tổ trinh sát Thất Minh Quái Sạn”
_ Sau khi giết đủ 4 con và thu thập đủ 4 món: kiếm, côn, bổng, sạn. Thì về Nam Giang Thôn gặp Thuý Hồng
27. DIÊM VƯƠNG CỐC CHẾT CHÓC
_ Tới Thiên Đàn Thôn ở Tế Nam gặp Đình Chiêu Viên
_ Nói chuyện với Thuý Hồng ở kế bên
_ Bạn sẽ được tặng 3 “chìa khoá Diêm Vương Cốc màu tím”, tiếp theo thì làm giống nhiệm vụ “Bí mật Tử Vong Cốc”
_ Giết “Diêm Vương Cốc Chủ Thiết Thủ Vô Tình Mai San Hạc” (chú ý: không cần thiết chính bạn phải giết, ai đó trong pt giết cũng được)
_ Sau khi giết Mai San Hạc, gần mấy cánh cổng sẽ xuất hiện mấy cái rương
_ Đập vỡ 1 cái rương là xong nhiệm vụ, sau đó bạn có thể lựm hộp ^ ^
_ Về Thiếu Lâm gặp Quang Chân trả nhiệm vụ
_ Gặp Phương Trượng Pháp Tương để nhận quà
28. NHẤT TIÊN PHONG THOÁI
_ Gặp Quang Chân nhận nhiệm vụ
_ Chạy xuống Bá Vương Động ở Huyết Sa Bình gặp Bàn Tiểu My ngay cổng
_ Xong qua gặp Đạo sĩ Huỳnh Vân Tử ở kế bên
_ Chạy tới đường xuống tầng 2, giết “Nhất Tiên Phong Quái Phụng Duyên Ty”
_ Quay về gặp Huỳnh Vân Tử
_ Chạy xuống tầng 2 gặp Quỷ Hữu Quang ở ngay cổng
29. GIANG HỒ BÍ SỰ
_ Ra Hợp Phì gặp Tạp hoá thương nhân Giang Đại Hỷ
_ Chạy xuống tầng 2 Bá Vương Động gặp lại Quỷ Hữu Quang
_ Chạy lên tầng 1 giết con Bộ Binh để lấy “Giang Hồ Bí Sự”
_ Đưa quyển sổ đó cho Quỷ Hữu Quang
30. MỤC NGƯU
_ Chạy ra Huyết Sa Bình ở cổng vào Bạch Đạo gặp Ngân Thiết Cổ
_ Quay lại Bá Vương Động tầng 1, gặp Bàn Tiểu My ở cổng
_ Đi về phía bên phải, tính từ cổng vào sẽ gặp tên “Âu Dương Thần Hoa”, giết hắn để lấy lại túi tiền của Bàn Tiểu My
_ Quay lại đưa túi tiền cho Bàn Tiểu My
Chương 4: THIÊN NHẤT KHAI HOA
31. GIÁ LÊ BỔNG
_ Xuống tầng 4 Bá Vương Động gặp Đệ tử Cái Bang Thiên Sâm
_ Chạy qua bên phải gần mấy con Lục Lâm, giết “Bá Thiên Độc Thủ Hà Bách Chu”
_ Quay về nói chuyện với Thiên Sâm
32. OA GIÁC CHI TRANH
_ Chạy ra Huyết Sa Bình gặp Ngân Thiết Cô ở cổng vào Bạch Đạo
_ Chạy xuống tầng 3 Bá Vương Động gặp Giác Truyên
_ Trên đường xuống tầng 4 gặp Giác Hiếu
_ Xuống tầng 4 tìm thi thể Giác Kinh
_ Nói chuyện với Giác Hiểu ở kế bên
_ Lên tầng 3 nói chuyện với Giác Truyên
_ Về Thiếu Lâm gặp Quang Duyên
33. SÁT NHÂN LÂU DANH
_ Chạy ra làng ở Tung Sơn gặp Quang Tuệ
_ Xuất hiện 3 người của Cái Bang đến gây chuyện, đứng đầu là Du Sở Linh. Hãy tới tán tỉnh cô ấy…
_ Quay về hỏi Quang Tuệ cách kua gái…
_ Quang Tuệ còn nhỏ nên ko biết, hãy ra hỏi Thiên Sâm
_ Thiên Sâm thấy có Du Sở Linh ở đây nói chuyện không tiện, nên kêu bạn chạy ra ngoài làng
_ Thiên Sâm nói một hồi chả hiểu gì hết, rốt cuộc Du Sở Linh bỏ đi… Thất vọng… quay về gặp Quang Duyên chịu tội
34. CON DẤU BỊ VỠ
_ Tới Huyết Sa Bình gặp Ngân Thiết Cô ở cổng vào Bạch Đạo
_ Chạy xuống tầng 3 gặp Giác Truyên
_ Trên đường xuống tầng 4 gặp Giác Hiểu
_ Xuống tầng 4 gặp lại Giác Hiểu
_ Chạy ra giữa bản đồ giết tên “Đệ tử Võ Đang Chu Phong Tử”
_ Sau khi nhặt được “con dấu bị vỡ”, nói chuyện với Giác Hiếu
35. HẮC LONG BANG
_ Về Thiếu Lâm gặp Quang Tuệ
_ Nói chuyện với Thiên Sâm ở kế bên
_ Quay lại nói chuyện với Quang Tuệ
_ Chạy vào nội viện nói chuyện với Quang Duyên
_ Nói chuyện với Giác Truyên ở kế bên
_ Quay lại nói chuyện với Quang Duyên
_ Nói chuyện với phương trượng Pháp Tương
(Sưu tầm)