Hướng dẫn đổi vũ khí danh nhân tại Vạn Đại Gia 9Dragons Cửu Long Tranh Bá

127
Với mục đích giúp các hạ có được cái nhìn tổng quát trong việc thu thập đổi vũ khí danh nhân tại Vạn Đại Gia cũng như giúp các hạ mới bớt những bỡ ngỡ, bối rối / khó khăn khi kiếm cho mình 1 cây vũ khí cho “bằng thiên hạ”, tại hạ mạo muội post bài viết này. Trong quá trình ghi chép lại, nếu có những thiếu sót mong các vị đồng đạo đóng góp thêm để bài viết được hoàn chỉnh. Chân thành cảm ơn.
Vì tại hạ là ma giáo nên trong bài viết này mình dùng hình ảnh của đao, các VK khác tương tự thôi.
Đổi vũ khí: 1k5 crit / 1k crit + 10% xuất huyết / 1k crit + 10% không thể điều khiển tùy theo từng cấp bạn cần có những nguyên liệu và làm như sau:

Vũ khí Ngũ khí

Nguyên liệu cần có: 
1./ 25 cục Lưu thạch hạ để đem đổi thành 5 cục Lưu thạch trung.
2./ Vũ khí trắng cấp Chu Thiên 9.
3./ 5 mảnh vỡ kim loại
4./ Vũ khí Huyết long cấp ngọc nhị 12
Sau khi có được những nguyên liệu này, đầu tiên bạn đem 25 lưu thạch hạ đổi lấy 5 lưu thạch trung tại NPC đi quyết Thạc Gia Trang/ Trịnh Châu. Cũng tại NPC này, bạn đổi tiếp lần 2 để lấy vk 1k crit cấp Chu thiên 9 (=5 Lưu thạch trung + Vũ khí cấp chu thiên 9). Như vậy lúc này bạn đã có vk 1k crit và còn 5 mảnh vỡ kim loại + vũ khí huyết long cấp Ngọc nhị 12.
Bấm L lên, vào phần thu thập Vũ khí Ngũ khí của Vạn đại gia. Chọn ở mục vũ khí tương ứng bạn muốn đổi, kéo bỏ vào các ô thu thập. Xong rồi chạy về gặp anh Vạn đại gia ở Hợp phì, chọn vũ khí mình muốn đổi (1k5 crit hoặc 1k crit + 10% xuất huyết hoặc 1k crit + 10% không thể điều khiển) và đổi thôi.

Vũ khí Tam hoa

Nguyên liệu cần có:
1./ 40 Lưu thạch hạ (để đổi lấy 8 lưu thạch trung)
2./ Vũ khí trắng cấp Dương quang 11
3./ 7 mảnh vỡ kim loại
4./ Vũ khí Huyêt long cấp Ngũ khí 6
Cách đổi thực hiện tương tự như đã nói. (Đổi vk 1k crit ở NPC cổng đi quyết Đại Đồng/ Tế Nam)

Vũ khí Xích xà của danh nhân

1./ 75 Lưu thạch hạ (để đổi lấy 15 lưu thạch trung ==> 3 lưu thạch thượng)
2./ Vũ khí cấp Nhật nguyệt 3
3./ 10 mảnh vỡ kim loại
4./ Vũ khí Huyêt long cấp Ngũ khí 12
Cách đổi không nhắc lại nữa (đổi vk 1k crit tại NPC ở cổng đi quyết Hàng Châu/ Nam Xương).
Các vũ khí trắng các đồng đạo có thể mua tại các làng tương ứng nơi NPC đổi vk 1k crit (TGT/ Trịnh Châu, Đại Đồng/ Tế Nam, Hàng Châu/Nam Xương) hoặc đánh quái rớt ra (cái này tại hạ không chắc chắn lắm vì ko để ý).
Các vk cấp cao hơn nữa các bạn có thể tự tìm hiểu sau khi đã đổi 1 lần.
Lưu ý: Mỗi lần thu thập để đổi (mỗi lv chỉ đổi được 1 lần đối với 1 loại vũ khí), các hạ chỉ có thể đổi 1 trong 3 vũ khí đã nói. lv 2 của mỗi cấp sẽ xuất hiện thu thập mới.
VD: Ngũ khí 2 –> thu thập VK cấp Ngũ khí. Tam Hoa 2 –> thu thập VK cấp Tam Hoa. 
Hình dáng của VK:
-VK cấp 5k: hình dáng sẽ giống vk cấp Dương Quang
-VK cấp 3H: hình dáng sẽ giống vk cấp Ngũ Long
-VK cấp XX: hình dáng sẽ giống vk cấp Nhật nguyệt
Các cấp khác tương tự như thế.