Hướng dẫn lái xe tại Việt Nam cho công dân Úc

282

Mọi người tham gia điều khiển phương tiện giao thông gồm ô tô và xe máy trên 50 phân khối, bắt buộc phải có giấy phép lái xe của Việt Nam. Người nước ngoài chỉ được phép điều khiển phương tiện tại Việt Nam nếu như họ có giấy phép lái xe Việt Nam tạm thời.

Đổi giấy phép lái xe Úc sang giấy phép lái xe Việt Nam

Để đổi giấy phép lái xe Úc sang giấy phép lái xe Việt Nam tạm thời quý vị cần có giấy xác nhận tạm trú còn hiệu lực ít nhất ba tháng.

Tại các tỉnh thành khác, quý vị nên tham khảo thông tin từ công an địa phương về các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép lái xe tạm thời.

Đăng ký làm giấy phép lái xe Việt Nam

Để đăng ký làm giấy phép lái xe Việt Nam (cho phương tiện hai bánh hoặc bốn bánh) tại Hà Nội, người đăng ký cần liên hệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào Tạo – Sở giao thông vận tải Hà Nội, địa chỉ số 01 Quốc Tử Giám, số điện thoại: +84 4 3732 1283 hoặc +84 4 3733 4681, website (Tiếng Việt): http://hosolaixe.vn/

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người đăng ký cần liên hệ với một trong các trung tâm được đề cập tới trong đường dẫn sau:

http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/thongtingioithieu/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=43&PublishedDate=2010-02-04T09:40:00Z. (tiếng Việt)