Hướng dẫn mã HS cho sản phẩm máy nước nóng và điều hoà bơm nhiệt nhập khẩu

1223

Hỏi: Doanh nghiệp tôi muốn nhập khẩu máy nước nóng và điều hoà bơm nhiệt (loại đơn lập và 2 trong 1). Tuy nhiên chúng tôi còn bối rối trong việc áp mã Hs cho sản phẩm. Xin được tư vấn mã Hs cho các sản phẩm trên.

Nhập khẩu máy nước nóng và điều hoà bơm nhiệt

Trả lời:

Việc xác định mã số HS và thuế suất của một mặt hàng cụ thể phải căn cứ vào tài liệu kỹ thuật, mô tả chi tiết, và thực tế hàng hóa. Công ty chỉ nêu tên các mặt hàng nên chúng tôi không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Máy nước nóng mà công ty nhập khẩu có thể thuộc chương 84, nhóm 84.19 (Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu,…), điều hòa bơm nhiệt có thể thuộc nhóm 84.18 (Máy làm lạnh, máy làm đá và thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15).

Để áp mã HS và mức thuế suất đúng với thực tế hàng hóa, đề nghị công ty tham khảo:

– Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

– Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 01/01/2011.

Công ty có thể tìm nội dung các văn bản này ở Thư viện văn bản tại website của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

(Sưu tầm)