(Hướng dẫn nhập cư) Nộp hồ sơ xin Thị thực Úc ở đâu?

269

Dưới đây là các cách hướng dẫn bạn nộp hồ sơ xin thị thực Úc đơn giản và nhanh chóng. Bạn sẽ không mất thời gian vào các dịch vụ trung gian hay chờ đợi mệt mỏi.

Cách cách nộp hồ sơ xin thị thực Úc

Nộp hồ sơ trực tuyến sử dụng ImmiAccount

Dịch vụ trực tuyến và hiện nay công dân Việt Nam và Lào có thể nộp trực tuyến các loại hồ sơ sau:

– Thị thực thăm Úc (Mảng Du lịch hoặc Công vụ)*: Diện thị thực 600

– Thị thực du học: Diện thị thực 500 và 590 – bắt buộc nộp trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 năm 2016

– Thị thực Đính hôn/Kết hôn*: Diện thị thực 300 và 309

– Thị thực dành cho Thường trú nhân quay trở lại Úc (RRV)*: Diện thị thực 155 và 157

– Quốc tịch Úc theo huyết thống*

– Thị thực Làm việc Tạm thời: Diện thị thực 400 – bắt buộc nộp trực tuyến từ ngày 19 tháng 11 năm 2016

– Thị thực Hoạt động Tạm thời: Diện thị thực 408 Khách mời tham dự các sự kiện/hoạt động – bắt buộc nộp trực tuyến từ ngày 19 tháng 11 năm 2016

– Temporary Work*: Diện thị thực 403

*Hồ sơ giấy tiếp tục được chấp nhận cho những diện thị thực này.

Quý vị vui lòng tham khảo: Nộp hồ sơ trực tuyến và www.border.gov.au/immiaccount để có thêm thông tin về cách thực nộp hồ sơ trực tuyến.

Sau khi đã hoàn tất đơn xin thị thực trực tuyến và tải các giấy tờ hỗ trợ hồ sơ xin thị thực vào tài khoản ImmiAccount, Quý vị không gửi các giấy tờ hỗ trợ hồ sơ xin thị thực qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên lạc với văn phòng xét duyệt thị thực tại Việt Nam về việc văn phòng đã nhận được các giấy tờ này chưa. Việc này sẽ làm mất thời gian xét duyệt hồ sơ và có thể làm chậm kết quả hồ sơ xin thị thực của quý vị.

Tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc – VFS Toàn Cầu (Công dân Việt Nam)

*Lưu ý, từ ngày 19 tháng 11 năm 2016 các hồ sơ xin thị thực Làm việc Tạm thời và Hoạt động Tạm thời không thể nộp tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc VFS Toàn Cầu và phải nộp trực tuyến (quý vị tham khảo thông tin ở trên).

VFS Toàn Cầu được Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP) chỉ định làm đối tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc, Quốc tịch Úc theo huyết thống và thu thập dữ liệu sinh trắc học tại Việt Nam. Ở Việt Nam, quý vị có thể nộp hồ sơ tại bất cứ Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc do VFS Toàn Cầu điều hành.

Quý vị cần phải đặt hẹn để nộp hồ sơ và cung cấp dữ liệu sinh trắc học. Để biết thông tin về địa điểm các văn phòng của VFS Toàn Cầu tại Việt Nam và đặt hẹn, quý vị vui lòng truy cập: www.vfsglobal.com/australia/vietnam/Schedule_an_appointment.html

Giờ làm việc:

Tổng đài điện thoại: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều

Nộp hồ sơ và Cung cấp dữ liệu sinh trắc học: 8 giờ 30 sáng – 3 giờ chiều (đặt hẹn trước)

Nhận lại giấy tờ: 8 giờ 30 sáng – 5giờ chiều

Thư điện tử: info.auvi@vfshelpline.com

Điện thoại:

1900 565 639 (gọi trong Việt Nam)

+84 8 3521 2000 (gọi ngoài Việt Nam)

Các hồ sơ xin thị thực khẩn có thể được xem xét cho việc xét duyệt nhanh , tuy nhiên xem xét này chỉ được áp dụng cho các trường hợp đặc biệt và tùy từng trường hợp cụ thể. Quý vị vui lòng thông báo cho VFS biết yêu cầu xét duyệt hồ sơ khẩn của quý vị khi quý vị đặt hẹn hoặc nộp hồ sơ

Công dân Lào có thể nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Úc tại Viên-chăn.

Quý vị xem tại đây để có thêm thông tin.

Thông báo quan trọng về thị thực Úc

Hồ sơ xin thị thực không hoàn chỉnh

Theo Bộ Luật Di trú 1958 (Migration Act 1958), các hồ sơ xin thị thực có thể được quyết định dựa trên những thông tin đã nộp. Do đó, quý vị cần nộp tất cả các thông tin được yêu cầu tại thời điểm nộp hồ sơ. Những hồ sơ không hoàn chỉnh hoặc có thông tin kém chất lượng có thể bị từ chối.

Khám sức khỏe trước khi nộp hồ sơ xin thị thực

Tất cả những người xin thị thực cần đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe của Úc và tùy thuộc vào loại thị thực mà quý vị dự định nộp hồ sơ, quý vị có thể được yêu cầu khám sức khỏe hay không. Quý vị vui lòng tham khảo hướng dẫn nộp hồ sơ cho loại thị thực liên quan để có thêm thông tin.

Việc khám sức khỏe và thủ tục tiếp theo liên quan đến việc xét duyệt sức khỏe để đi nhập cư có thể mất vài tuần. Để tránh bị chậm trễ, quý vị có thể hoàn tất việc đi khám sức khỏe trước khi quý vị nộp hồ sơ xin thị thực bằng cách sử dụng dịch vụ Lời khai về sức khỏe của tôi (My Health Declarations).

Lời khai về sức khỏe của tôi ( My Health Declarations)

Lời khai về sức khỏe của tôi là dịch vụ cho phép quý vị hoàn tất việc đi khám sức khỏe trước khi quý vị nộp đơn xin thị thực thông qua việc sử dụng hệ thống Sức khỏe điện tử (eMedical) của chúng tôi.

Hãy bắt đầu với Lời khai về sức khỏe của tôi (My Health Declarations)

Thông tin giả mạo hoặc sai lệch

Bất cứ mức độ thông tin giả mạo hoặc sai lệch nào cũng sẽ dẫn đến hồ sơ của quý vị bị từ chối. Đương đơn cần trả lời mọi câu hỏi một cách trung thực và cung cấp bất cứ thông tin nào liên quan đến câu hỏi. Đương đơn phải là người ký tên trên đơn xin cấp thị thực và hộ chiếu của mình.

Công chứng giấy tờ

Tất cả các giấy tờ cấp tại Việt Nam yêu cầu cần có bản công chứng phải được Phòng Công chứng Nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân địa phương xác nhận và đóng dấu sao y bản chính.

Bộ phận Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại tại Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh có thể công chứng giấy tờ do các cơ quan và/hoặc tổ chức khác của chính phủ Úc cấp và công chứng chữ ký của Công dân và Thường trú nhân Úc theo yêu cầu của họ. Tuy nhiên, quý vị sẽ phải trả một lệ phí nhỏ cho dịch vụ này.

Ở Úc, các giấy tờ có thể được xác nhận bởi Người có thẩm quyền xác nhận lời tuyên thệ trước pháp luật theo Bộ luật Tuyên thệ 1959. Quý vị không nộp bản sao của bản sao công chứng.

Dịch thuật giấy tờ

Một số giấy tờ bằng tiếng Việt sẽ cần nộp bản dịch tiếng Anh. Quý vị vui lòng tham khảo các hướng dẫn nộp hô sơ liên quan để có thêm thông tin. Những giấy tờ bằng ngôn ngữ khác nộp trong hồ sơ phải được đính kèm cùng bản dịch công chứng tiếng Anh.

(Sưu tầm)