Hướng dẫn nhập khẩu hạt vừng từ Châu Phi về Việt Nam

681

Câu hỏi:

Mặt hàng hạt vừng xuất xứ Châu Phi (Ghana) có được nhập khẩu về việt nam không?

Nhập khẩu hạt vừng từ Châu Phi về Việt Nam

Trả lời:

Trước hết, Công ty cần phải kiểm tra xem mặt hàng chuẩn bị nhập khẩu có được phép nhập vào Việt Nam từ nước xuất khẩu hay chưa?. Có thể kiểm tra thông tin này trên trang web của Cục bảo vệ thực vật: www.ppd.gov.vn

Nếu được phép nhập khẩu vào Việt Nam từ nước xuất khẩu, Công ty cần xác định xem mặt hàng có thuộc diện phải xin giấy phép kiểm dịch thực vật hay không? (Tra cứu tại Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Mặt hàng thực vật nhập khẩu phải kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu nhập. Hồ sơ, trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu quy định tại Điều 25-30 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện.