Hướng dẫn nhiệm vụ Lục Lâm – 9Dragons Cửu Long Trang Bá

101
Lục Lâm Cửu Long Tranh Bá là môn phái được nhiều game thủ lựa chọn với dòng tanker siêu khủng sử dụng thương với dame to và sát thương cao. Sau đây là hướng dẫn nhiệm vụ gia nhập Lục Lâm.

Nhiệm vụ Lục Lâm 9D

Thái Sơn Lục Lâm
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Bạch Thu Oanh.
– Thành tựu yêu cầu: Vô thành đến vô hạn.
– Vị trí: Thái Sơn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Bạch Thu Oanh để nhận nhiệm vụ
– Bước 2 : Tìm đánh Nhàn lương Lương Trụ Thái.
– Bước 3: Nói chuyện với Bạch Thu Oanh trả nhiệm vụ.
Hai Đệ Tử Của Lục Lâm
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Mộ Hoà Quân hoặc Lương Thủ Hùng.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chỉ cảnh 4 thành trở lên.
– Vị trí: Thái Sơn.
– Điều kiện: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thái Sơn Lục Lâm
– Bước 2a: Nói chuyện với Mộ Hoà Quân.
– Bước 2b: Nói chuyện với Lương Thủ Hùng.
– Bước 2b-1: Kiếm 3 miếng da sói.
– Bước 3: Đến nói chuyện với Bá Lang.
Vào núi Lục Lâm Minh
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Nhất ngôn sát Chung Diêu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 5 thành.
– Vị trí: Thái Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Hai Đệ Tử Của Lục Lâm
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Nhất ngôn sát Chung Diêu để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Đến nói chuyện với Hắc sơn đại hổ Ngưu Triệt.
Tu Luyện Hoạt Lục Sơn
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Nhất ngôn sát Chung Diêu.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.
– Vị trí: Thái Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Vào núi Lục Lâm Minh.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Nhất ngôn sát Chung Diêu để nhận nhiệm vụ .
– Bước 2: Chịu mất 200 lượng.
– Bước 3: Nói chuyện với Nhất ngôn sát Chung Diêu trả nhiệm vụ.
– Bước 4: Chọn học 1 trong 3 loại võ công.
Hình ảnh lẩn khuất trong bóng tối
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Dược Chỉ Lan.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.
– Vị trí: Thái Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành – Tu Luyện Hoạt Lục Sơn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Dược Chỉ Lan để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Truy bắt Bạch ảnh tổ viên.
– Bước 3: Về trả nhiệm vụ cho Dược Chỉ Lan.
– Bước 4: Đến gặp Hắc sơn đại hổ Ngưu Triệt.
– Bước 5: Đến gặp Nhất ngôn sát Chung Diêu.

Tài Nữ Chấn Diêu Sơn
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Dược Chỉ Lan.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 5 thành.
– Vị trí: Thái Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành – Hình ảnh lẩn khuất trong bóng tối
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Dược Chỉ Lan để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Xử lý mười tên thuộc Bạch ảnh đội.
– Bước 3: Quay lại nói chuyện với Dược Chỉ Lan.

Nghĩa Khí Bao Trùm Khắp Núi Non
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Nhất ngôn sát Chung Diêu.
– Thành tựu yêu cầu: Ngọc đỗng song xuy 1 thành.
– Vị trí: Thái Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành – Tài Nữ Chấn Diêu Sơn
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Nhất Thốn Sát Chung Diêu để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2a: Kiếm da sói. (d12)
– Bước 2b: Kiếm lông Hổ. (d13)
Chú ý đánh vài cái là được vật phẩm rồi té ngay nhé.
– Bước 3: Quay về gặp Chung Diêu.
– Bước 4: Đến gặp Hắc sơn đại hổ Ngưu Triệt
Chúc các bạn chơi game vui vẻ.