Hướng dẫn nhiệm vụ Thiếu Lâm – 9Dragons Cửu Long Trang Bá

65
Thiếu Lâm – 1 trong những môn phái lâu đời và có sức ảnh hưởng rộng đến toàn bộ thế giới võ lâm từ xưa đến nay. Sau đây là hướng dẫn nhiệm vụ toàn tập của Thiếu Lâm Cửu Long Tranh Bá.

Nhiệm vụ Thiếu Lâm 9D

Thiếu Lâm Thái Sơn Bắc Đẩu
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Chủ Nhân Tung Sơn Thiết Điếm Vương Thắng Bưu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 6 thành.
– Vị trí: Tung Sơn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Chủ Nhân Tung Sơn Thiết Điếm Vương Thắng Bưu
– Bước 2: Đến gặp Hộ Viện Tăng – Giác Tương. Chọn đối thoại nói dối – đến làm công quả
Phật Tâm Chính Tông
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Thiếu Lâm Chưởng Môn Phương Trượng – Pháp Tương.
– Thành tựu yêu cầu:
– Vị trí: Thiếu Lâm Tự.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thiếu Lâm Thái Sơn Bắc Đẩu.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Thiếu Lâm Chưởng Môn Phương Trượng – Pháp Tương
– Bước 2: Đến gặp người bào chế dược thảo Trương Bát
– Bước 3: Đến gặp Thiếu Lâm Chưởng Môn Phương Trượng – Pháp Tương.
– Bước 4: Đến gặp Các Chủ Tàng Kinh Các – Quảng Duyên
– Bước 5: Đến gặp Thiếu Lâm Chưởng Môn Phương Trượng – Pháp Tương.
Trở thành Thiếu Lâm tu luyện đệ tử
Kim Cương Bất Động
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Sa Di Tăng – Nhất Ngộ
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1thành.
– Vị trí: Thiếu Lâm Tự.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Phật Tâm Chính Tông.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Sa Di Tăng Nhất Ngộ
– Bước 2: Chọn 1 trong 3 môn võ công và tu luyện đến 1 thành.
– Bước 3: Đến gặp Sa Di Tăng Nhất Ngộ.
Con Mắt Trong Bóng Tối
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Thiếu Lâm giáo đầu tăng Quảng Chân (c10)
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 5 thành.
– Vị trí: Tu luyện trường – Thiếu Lâm Tự.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành – Kim Cương Bất Động.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Thiếu Lâm giáo đầu tăng Quảng Chân để nhận nhiệm vụ (c7)
– Bước 2.1: Đánh bại 5 Bạch ảnh tổ viên (c8)
– Bước 2.2: Đánh bại 3 Bạch ảnh tổ trưởng (c9)
– Bước 3: Đến gặp Thiếu Lâm giáo đầu tăng Quảng Chân. 
Thập Ngưu Đồ
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Thiếu Lâm Tiểu Sa Di Quảng Tuệ.
– Thành tựu yêu cầu: Ngọc đỗng song xuy 1 thành.
– Vị trí: Tung Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành – Con Mắt Trong Bóng Tối.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Thiếu Lâm Tiểu Sa Di Quảng Tuệ
– Bước 2: Gặp Thợ điêu khắc đá ở Trịnh Châu – Hoàng Thất
– Bước 3: Đánh bại bọn hung tặc đến khi lấy được vật phẩm nhiệm vụ
– Bước 4: Đến gặp Thợ điêu khắc đá ở Trịnh Châu – Hoàng Thất
– Bước 5: Đến gặp Thiếu Lâm Tiểu Sa Di Quảng Tuệ.
– Bước 6: Đến gặp Phương trượng Pháp Tương.
Được nhận chức trách môn phái và có thể thay đổi điểm ngũ khí.
Khai Đỉnh Đại Pháp
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Thiếu lâm kim cương đường chủ Quảng Bưu.
– Thành tựu yêu cầu: dưới Ngũ Long Phụng Thánh 1 thành.
– Vị trí: Thiếu Lâm Tự.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Lâm Hành – Thập Ngưu Đồ
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Thiếu lâm kim cương đường chủ Quảng Bưu
Lưu ý: Khi thay đổi chức trách, các võ công tập luyện trước đó cùng ngũ khí và ngộ ý sẽ bị phế hết trừ các võ công sơ cấp nhập môn như Khinh công, nội công sơ cấp, bộ pháp sơ cấp, quyền côn thuật sơ cấp.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ.