Hướng dẫn Phụ linh thời trang game Tuyết Ưng VNG

506

Với ưu thế đồ họa tuyệt mỹ, Tuyết Ưng VNG với vô số thời trang đang và sắp ra mắt, sẽ làm mãn nhãn tất cả Thiếu hiệp. Không chỉ ĐẸP mà còn MẠNH, từ nay với tính năng PHỤ LINH THỜI TRANG, Thiếu hiệp còn nhận thêm 3 lợi ích từ Thời Trang:

  • Gia tăng đáng kể Lực Chiến.
  • Nhận kỹ năng Đẩu Chuyển Tinh Di:

Khi bị tấn công có xác suất nhận trạng thái Đẩu Chuyển Tinh Di, sẽ chuyển 20% sát thương phải chịu cho kẻ tấn công, duy trì 4 giây (Kỹ năng Bậc 1). Phụ linh đạt điều kiệu sẽ nâng bậc Đẩu Chuyển Tinh Di, thêm % phản sát thương!

Ngoại hình đặc biệt:

Bộ Bộ Sinh Tinh (thay đổi theo bậc) – Hiệu ứng sau bước chân đẹp mắt khi nhân vật di chuyển.

Phu linh thoi trang Tuyet Ung VNG

♦ ĐIỀU KIỆN PHỤ LINH THỜI TRANG:

• Thời trang phải từ phẩm chất Cam trở lên và đã gia hạn vĩnh viễn (dùng Thiên Tâm Sa để gia hạn).

♦ NGUYÊN LIỆU PHỤ LINH:

• Cần dùng Mảnh Phụ Linh riêng biệt cho từng Thời Trang khác nhau.

• Các cách để có được Mảnh Phụ Linh:

– Mua tại Tiệm Phụ Linh: Dùng Thiên Tâm Sa để mua, giới hạn mua 100 mảnh/tuần (giới hạn này áp dụng cho tất cả loại Mảnh Phụ Linh có trong Tiệm, không phải từng loại Mảnh).

– Sau khi Thời trang đã mở được gia hạn Vĩnh Viễn, sử dụng thêm vật phẩm Thời Trang cùng loại sẽ tự động quy đổi thành Mảnh Phụ Linh tương ứng.

¤ Thời trang 3 ngày: Quy đổi thành 30 Mảnh Phụ Linh thời trang tương ứng.

¤ Thời trang 7 ngày: Quy đổi thành 70 Mảnh Phụ Linh thời trang tương ứng.

¤ Thời trang 30 ngày: Quy đổi thành 300 Mảnh Phụ Linh thời trang tương ứng.

*LƯU Ý QUAN TRỌNG: sử dụng thêm vật phẩm Thời Trang cùng loại với Thời Trang đã gia hạn vĩnh viễn mới có thể nhận Mảnh Phụ Linh, nếu chưa gia hạn vĩnh viễn sẽ chỉ có thể kéo dài thời gian sử dụng đang có.

– Nhận được từ các sự kiện ưu đãi khác.

♦ QUY TẮC PHỤ LINH:

• Tối đa có thể phụ linh mỗi Thời Trang đến 7 sao.

• Số lượng Mảnh Phụ Linh cần nâng cấp mỗi sao sẽ tăng dần.

• Có tỷ lệ thành công khi nâng cấp sao phụ linh, thất bại sẽ trừ nguyên liệu phụ linh dùng nâng cấp sao đó, nhưng không giảm cấp sao đã nâng thành công.

• Lực chiến sẽ gia tăng theo số sao phụ linh, cộng dồn với các phụ linh thời trang khác.