Hướng dẫn sửa lỗi the procedure entry point adddlldirectory could not be located in the dynamic link library kernel32.dll

2296

Tác giả gặp lỗi này trên laptop Dell Latitude E5430 khi chỉ mới cài win xong đến khi cài driver thì gặp thông báo lỗi này. Dò trên mạng thấy hướng dẫn này và đã khắc phục thành công.

Sửa lỗi the procedure entry point adddlldirectory could not be located in the dynamic link library kernel32.dll

Các bạn tải gói cập nhật cho win 7 Update for Windows 7 (KB2533623) về theo đường dẫn

Update for Windows 7 (KB2533623)
Download

Download the Windows6.1-KB2533623-x86.msu package now.

Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB2533623)
Download Download the Windows6.1-KB2533623-x64.msu package now.

Update for Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems (KB2533623)
Download Download the Windows6.1-KB2533623-ia64.msu package now.

Update for Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2533623)
Download Download the Windows6.1-KB2533623-x64.msu package now.

Update for Windows Vista (KB2533623)
Download Download the Windows6.1-KB2533623-x64.msu package now.

Update for Windows Vista for x64-based Systems (KB2533623)
Download Download the Windows6.0-KB2533623-x64.msu package now.

Update for Windows Server 2008 (KB2533623)
Download Download the Windows6.0-KB2533623-x86.msu package now.

Update for Windows Server 2008 for Itanium-based Systems (KB2533623)
Download Download the Windows6.0-KB2533623-ia64.msu package now.

Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB2533623)
Download Download the Windows6.0-KB2533623-x64.msu package now.

Release Date: July 12, 2011

Chạy gói cập nhật tương ứng với phiên bản Windows của bạn, sau đó quay lại cài driver hoặc phần mềm sẽ không còn gặp thông báo lỗi nữa.

(Nguồn autoquit.wordpress.com – Mình sửa lại link download)