Hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình sản xuất xuất khẩu sản phẩm thanh gỗ cây dương

245

Câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan Hải Quan,

Doanh nghiệp chúng tôi có nhập khẩu lô hàng Thanh gỗ từ cây dương (kích thước dày 0.5mm, dài 203mm) từ Vostochny, Nga về cảng Hải Phòng. Trên BL và Invoice thể hiện tên hàng là Aspen Lumber (0.5mm x 203mm, 21kg/bag). Toàn bộ số hàng này được nhập để sản xuất đũa và sẽ xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Doanh nghiệp chúng tôi muốn hỏi mã HS, thuế suất nhập cho mặt hàng trên và chúng tôi muốn nhập theo loại hình sản xuất xuất khẩu có được không? Điều kiện để được nhập xuất theo loại hình này và thủ tục hải quan đối với loại hình này.

Mong được Quý cơ quan hải quan giải đáp hỗ trợ.

Xin chân thành cảm ơn.

Thủ tục hải quan loại hình sản xuất xuất khẩu sản phẩm thanh gỗ cây dương

Trả lời:

– Về mã HS của mặt hàng thanh gỗ từ cây Dương

Việc xác định trước mã số hàng hóa trước khi hàng hóa đó xuất khẩu hoặc nhập khẩu được quy định tại Điều 28 Luật Hải quan; Điều 23, 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (khoản 11 Điều 1).

Đề nghị Công ty chuẩn bị hồ sơ theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Việc phân loại áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thuế suất Công ty có thể dựa vào các văn bản sau để tự xác định: Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Nghị định 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; chú giải HS 2017…

– Về thủ tục hải quan:

Điều kiện áp dụng và thủ tục hải quan đối với loại hình nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được quy định tại các Điều 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung tại các Điều 34, 35, 36, 37, 38, 39 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện, liên hệ Chi cục Hải quan nơi lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu (quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTC) để được hướng dẫn cụ thể.

– Về chính sách mặt hàng:

Mặt hàng “Thanh gỗ từ cây dương” thuộc Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty cần thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật tại cơ quan kiểm dịch trước khi thông quan hàng hóa.