Hướng dẫn thủ tục Hải Quan mặt hàng Tã trẻ em

277

Câu hỏi:

Kính gửi Chị cục Hải quan TP Hải Phòng

Hiện tại, bên cty chúng tôi có lô hàng nguyên liệu NK từ China về VN chi tiết theo hình ảnh đính kèm.

Tên hàng hóa: Shap Sheet

Mục đích sử dụng: Để sản xuất cho tã em bé, băng vệ sinh phụ nữ

Thành phần cấu tạo hợp thành của nguyên liệu Shap sheet:

Bột giấy:80g (16%)

Polymer: 350g (70%)

Polyester + Polyethylene 65g (13%)

Chất kết dính 5g (1%)

Qua tìm hiểu tra HS theo quy định check bước 3b tra HS chúng tôi thấy Hs: 96190099 (Hs code này Nhập khẩu bình thường, có Thuế Nhập khẩu ưu đãi: 20% (C/O Form E: 0%), VAT 10%) đang phù hợp.

Công ty chúng tôi cũng hỏi tham khảo thêm và thấy thành phần vải poly chiếm 70% và thấy HS code là :56031400 ( vì thành phần >150g và là vải không dệt).

Với thành phần trên thì công ty chúng tôi nên theo hướng nào để có thủ tục đúng và có phải làm Phân tích phân loại không ?

Trân trọng cảm ơn!

Tư vấn thủ tục Hải Quan mặt hàng Tã trẻ em

Trả lời:

Việc xác định trước mã số hàng hóa trước khi hàng hóa đó xuất khẩu hoặc nhập khẩu được quy định tại Điều 28 Luật Hải quan; Điều 23, 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; khoản 11 Điều 1 của Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

Đề nghị Công ty chuẩn bị hồ sơ theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Khi phân loại, áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Công ty có thể dựa vào các văn bản sau để tự xác định:

  • Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;
  • Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính;
  • Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;
  • Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;
  • Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;
  • Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ;
  • Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; chú giải HS 2017…