Hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế suất nhập khẩu hàng quần áo thể thao bơi lội

690

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương!

Công ty chuẩn bị nhập khẩu từ Trung Quốc mặt hàng quần áo thể thao dùng trong bơi lội, công ty xin hỏi thủ tục nhập mặt hàng này như thế nào? Có phải kiểm tra chất lượng hàng hóa không? Thuế suất nhập khẩu của mặt hàng này là bao nhiêu?

Trường hợp xuất khẩu theo hình thức mua bán 3 bên thì trên tờ khai xuất khẩu thông tin người nhập khẩu là người mua hay là người được chỉ định nhận hàng?

Câu trả lời:

Về vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Bình Dương xin được trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công thương quy định:

“Điều 1. Phạm vi áp dụng 1. Thông tư này quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công thương thì bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và quần áo bơi; quần áo khác (nhóm 6211) thuộc Danh mục sản phẩm dệt may phải kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo.

Theo quy định trên, trường hợp công ty nhập khẩu quần áo bơi (nhóm 6211) để tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải thực hiện kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo. Trình tự, thủ tục kiểm tra được quy định cụ thể tại Điều 12 Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công thương.

Vướng mắc 2: Căn cứ vào Biểu thuế nhập nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính thì mặt hàng Quần áo bơi, (mã HS: 62111100, 62111200), có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là: 20%.

Vướng mắc 3: Căn cứ Chỉ tiêu 2.19 thông tin khai báo hướng dẫn tại Mục 2, Phụ lục II – Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai báo tại chỉ tiêu thông Tên người nhập khẩu như sau:

“- Trường hợp hợp đồng mua bán có điều khoản chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (xuất khẩu tại chỗ) thì tên người nhập khẩu là tên người mua hàng tại nước ngoài; ghi người được chỉ định nhận hàng (tại Việt Nam) tại ô tên người ủy thác nhập khẩu”.

Trên đây là trao đổi của Cục Hải quan Bình Dương với quý công ty, câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm chi tiết, cụ thể quy trình thực tế, kính đề nghị quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm tục hải quan cho Công ty để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng thông báo gửi quý doanh nghiệp được biết!