Hướng dẫn thủ tục hải quan vấn đề “Hàng chung Container”

251

Hỏi: Công ty chúng tôi có đóng chung Container hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc về với 1 đơn vị khác. Quý cơ quan cho tôi hỏi: 2 đơn vị chúng tôi có 2 hợp đồng mua bán khác nhau, vận đơn, invoice riêng của từng đơn vị. Vậy trường hợp đơn vị tôi làm xong thủ tục thông quan thì chúng tôi có được lấy hàng trước đơn vị chung container với chúng tôi không? Nếu được chúng tôi có phải làm thủ tục gì khác không? Rất mong nhận được hồi âm của quý cơ quan.

Hàng chung container

Trả lời:

* Căn cứ hướng dẫn tại mục 1 Công văn số 6376/TCHQ-GSQL ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố “Về việc hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung Container” thì:

“1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đóng chung Container của nhiều doanh nghiệp:

Khi giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đóng chung Container của nhiều chủ hàng chuyển từ khu vực cảng, cửa khẩu về địa điểm chia tách ngoài khu vực cửa khẩu, ngoài kho CFS, Chi cục Hải quan căn cứ văn bản đề nghị của người được ủy quyền lấy hàng để chia tách, vận đơn và danh sách Container theo mẫu số 29/DSCT/GSQL để kiểm tra:

– Tổng lượng hàng (về trọng lượng và/hoặc số lượng kiện/gói) trên từng vận đơn của mỗi lô hàng phải phù hợp với lượng hàng trên vận đơn tổng và phù hợp với thông tin tổng lượng hàng trên các tờ khai.

Trường hợp không có vận đơn tổng thì trên các vận đơn phải thể hiện là hàng hóa thuộc vận đơn được đóng chung với hàng hóa thuộc các vận đơn khác có liên quan (ghi nhận cụ thể số vận đơn) và có thông tin của tổng lượng hàng được đóng trong Container.

– Thông tin trên tờ khai hải quan gồm: Chỉ tiêu “mã hiệu phương thức vận chuyển” là mã 2: đường biển (Container); thông tin về số tờ khai hải quan của các lô hàng đóng chung Container tại chỉ tiêu “phần ghi chú”;

– Các tờ khai chung Container đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan/ giải phóng hàng.

Nếu phù hợp thì thực hiện việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát với từng tờ khai hoặc sử dụng chức năng xác nhận hàng qua khu vực giám sát đối với tờ khai chung Container trên hệ thống và lưu chứng từ doanh nghiệp xuất trình cùng bộ hồ sơ giám sát của lô hàng này.

Lưu ý: Riêng trường hợp nhập khẩu hàng đóng chung Container có chung vận đơn thuộc nhiều loại hình của cùng một doanh nghiệp thì kiểm tra thông tin tổng lượng hàng trên các tờ khai với lượng hàng trên vận đơn và không yêu cầu phải có giấy ủy quyền lấy hàng ra khỏi cảng.”

* Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I Công văn số 778/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố “Về việc xử lý vướng mắc thực hiện Điều 41 Luật Hải quan năm 2014” thì:

“I. Các Chi cục Hải quan trên toàn quốc

… 2. Khai báo nhiều tờ khai XK, NK chung Container

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn người khai khai báo các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai XK, NK chung Container như sau:

… b) Trường hợp hàng đóng chung Container của nhiều chủ hàng chia tách, đóng ghép ngoài CFS:

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6376/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2015 của Tổng cục Hải quan và hướng dẫn công chức hải quan giám sát thực hiện như sau:

– Trường hợp tất cả các tờ khai thuộc Container đã được khai báo đầy đủ và đã đủ điều kiện qua KVGS thì hướng dẫn người khai liên hệ với doanh nghiệp cảng để làm tiếp thủ tục xác nhận hàng qua KVGS theo quy định.

– Trường hợp một trong các tờ khai thuộc Container chưa đủ điều kiện qua KVGS (cho dù thông tin của các tờ khai đã đủ điều kiện qua KVGS đã gửi cho Hệ thống của cảng hay chưa) thì sử dụng chức năng trên Hệ thống của doanh nghiệp cảng (ví dụ: tại cảng Tân cảng Cát Lái là Hệ thống TOPO) để dừng container và hướng dẫn người khai hoàn thiện thủ tục hải quan cho các tờ khai còn lại. Sau khi người khai xuất trình đầy đủ tờ khai và xác định tất cả các tờ khai đủ điều kiện qua KVGS thì bỏ dừng trên Hệ thống của cảng.”

Do vậy, nếu công ty bạn muốn chủ động lấy hàng thì đề nghị đơn vị vận chuyển đưa hàng vào kho CFS để khai thác. Theo đó, từng doanh nghiệp sẽ chủ động khai báo tờ khai và lấy hàng tại kho CFS.

Bạn đọc có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

(Sưu tầm)