Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu đối với xe mô tô bốn bánh địa hình

446

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ BỐN BÁNH ĐỊA HÌNH

1/ Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ

– Thông tư 06/2007/TT-BTM ngày 30/5/2007: Bộ Công thương cấp giấy phép nhập khẩu.
– Kiểm tra CLNN theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006.

2/ Hồ sơ:

– Thực hiện theo Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường họp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.
c) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp.
d) Giấy phép nhập khẩu của Bộ Công thương 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu nhập khẩu nhiều lần;

đ) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

e) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy). Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
f) Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá, trong đó ghi rõ giá cung cấp theo hợp đồng uỷ thác không bao gồm thuế giá trị gia tăng (đối với trường hợp nhập khẩu uỷ thác): nộp 01 bản chụp;

3/ Trình tự thực hiện:

– Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận kiểm tra quyết định thông quan theo quy định .

4/ Cách thức thực hiện:

– Khai báo qua hệ thống thông quan điện tử trên chương trình VNACCS/VCIS và thực hiện các bước theo chỉ định của hệ thống.

5/Cơ quan thực hiện:

Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan.

6/ Thuế:

– Thuế XNK theo biểu thuế XNK hiện hành.
– Thuế Tiêu thụ đặc biệt theo Luật Thuế
– Thuế VAT theo Luật Thuế.

7/Phí, lệ phí:

Lệ phí làm thủ tục Hải quan theo thông tư 172/2010/TT-BTC

8/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Theo thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.