Hướng dẫn thủ tục, thuế nhập khẩu màn hình máy tính từ Hàn Quốc

385

Hỏi: Em xin được hỏi ban tư vấn như sau: Em có ý định muốn nhập một màn hình máy tính 40” từ Hàn Quốc về Việt Nam với mục đích sử dụng thì em phải đóng những loại thuế nào và em phải đóng bao nhiêu % tổng giá trị hàng hóa?

Xin cảm ơn!

Thuế màn hình máy tính được nhập từ Hàn Quốc

1. Về thuế nhập khẩu:

Để xác định thuế, phải xác định mã HS.

Do bạn đọc không cung cấp cụ thể thông tin mặt hàng (cấu tạo, thành phần, công nghệ…), chúng tôi không có cơ sở trả lời chi tiết, đề nghị tham khảo nhóm hàng sau:

“85.28: Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”.

Thuế NK nhóm hàng này dao động từ 0% đến 35%.

* Về chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: nếu hàng hóa của doanh nghiệp thỏa mãn quy định tại Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 thì hàng hóa được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 167/2014/TT-BTC này.

2. Về thuế GTGT:

Nhóm hàng 85.28 có thuế GTGT là 10%.

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới (HS 2007).

– Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

– Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 “Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị giă tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam”.

Bạn đọc có thể tham khảo các văn bản nêu trên tại mục THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan địa chỉ www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan dự kiến làm thủ tục để được hỗ trợ.

(Sưu tầm)