Hướng dẫn thuế nhập khẩu động cơ máy phát điện cũ

522

Hỏi: Chúng tôi muốn hỏi về động cơ máy phát điện cũ và động cơ máy thủy cũ có nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu hay không. Nếu không phải hàng cấm thì thuế nhập khẩu được tính như thế nào cho mặt hàng này. Xin Trân thành cảm ơn.

Thuế nhập khẩu động cơ máy phát điện cũ

Trả lời:

Đối với mặt hàng máy móc đã qua sử dụng, nếu mặt hàng mà bạn đọc dự kiến nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu có điều kiện ban hành theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, thì được phép nhập khẩu về Việt Nam.

Việc nhập khẩu mặt hàng máy móc đã qua sử dụng được quy định tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp; văn bản số 3016/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 24/09/2013 về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Bạn có thể tìm nội dung văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn

(Sưu tầm)