Hướng dẫn toàn tập build Diệu Thủ Quỷ – Lục Lâm 9D Cửu Long Tranh Bá

107
Từ Vong Ngả Chi Cảnh luyện đến Ngọc Đổng Song Xuy (Trong khoảng này a/e cứ tự nhiên luyện ý, thích làm gì thì làm).
Khi đến Ngọc Đổng Song Suy:
Làm nhiệm vụ Đế Long (khi làm xong nhiệm vụ này), bằng hữu sẽ được minh chủ cho 1 chức danh mới (Lục Lâm Vô Căn) và hỏi bằng hữu muốn theo trường phái nào:
1- Bác Đấu Quỷ
2- Thiết Giác Quỷ
3- Diệu Thủ Quỷ
4-Thái Sơn Quỷ

Nếu chọn Bác Đấu Quỷ bạn sẽ đi theo Thương

—> Thương gồn có 2 phần:
1- Chấn thương (Tấn công áp đảo đối phương nói cách khác là đi đánh lộn 1 chọi 1 (hay nói thêm là mình dồi lục để đánh chỉ 1 người nào đó thôi))
2- ? thương (Cũng là tấn công nhưng tấn công đa hướng (kiểu này train lvl rất tốt) nhưng bù lại cạch tay đôi không bằng Chấn Thương).
3- ? thương (Bao gồm bạn sẽ học được những kiểu đánh thương có hiệu ứng phụ trong đó
(ví dụ như làm chảy máu đối phương ?%, làm tê liệt đối phương 10 giây), ….)
Cách xây dựng thương 
1 điểm cho Cân Lực, 1 Điễm cho Sinh lực, 2 điễm cho Mẫn tiệp
Tại sao?
—> Cân lực để cầm thương + damg cao
—> Sinh lực để chịu đòn trước địch
—> Mẫn tiệp để tăng độ chính xác khi ra đòn + né tránh khi quái vật đánh mình

Nếu chọn Diệu Thủ Quỷ

Diệu Thủ Quỷ nó thuộc dạng đội trưởng trong nhóm:
——–> Nói cách khác là khi đi đánh pt nhiều người DTQ có vai trò làm tăng kích thích các bạn trong đội và làm giảm tính hung dữ của quái vật nhưng ai chơi Diệu Thủ Quỷ càng về sao càng được trân trọng (Nhưng nghiệt là chơi con này rất khó).
Cách tăng:
—> 2 Chân Khí
—> 2 Trí Tuệ
Ngoài ra không được tăng mấy cái khi
Tại sao: Bởi vì Diệu Thủ Quỷ không cần đánh chỉ đi theo nhóm rồi dùng chú thuật kích thích nhóm pt và làm giảm đi sự hung tợn của quái vật.
—-> nói ngoài lề —> sau này Diệu Thủ Quỷ vào Động Dược Vương Cốc là điều rất cần thiết cho Bác Đấu Quỷ họ hỗ trợ nhau rất tốt.
Khi Dương Quang Nhị Hiện 8 thành Diệu Thủ Quỷ sẽ được học chiêu gì đó (do quá lâu không nhớ tên). Nó buff cho Bác Đấu Quỷ 200% độ chính xác + 75% đòn chịu né tránh + thêm 1 số hiệu ứng phụ là làm choáng 10s nếu quái vật đánh trúng mình.
Nói chung nếu ai chơi Diệu Thủ Quỷ phải có tính kiển nhẫn + nên chơi chung với ban hội hay chơi theo nhóm để cùng giúp nhau đi lên chứ nếu chơi solo khó lòng mà lên lắm.

Nếu ai chơi Thái Sơn Quỷ thì tổng hợp 

1- Chấn thương của Bác Đấu Quỷ
2- ?XXXXXXXXX của Bác Đấu Quỷ
3- Có 5 chiêu nỗi bật nhất (hay nhất) của Diệu Thủ Quỷ
Cái này tại hạ chưa có build dc điểm tại vì chưa kiệp build.
(Sưu tầm)