Hướng dẫn toàn tập build Phục Ma Tăng – Thiếu Lâm 9D Cửu Long Tranh Bá

122
Khi bạn bắt đầu vào gặp Thiếu Lâm Trưởng môn Phương Trượng nhận chức trách theo con đường Phục Ma Tăng hay cụ thể là bạn đang ở giai đoạn Ngọc Đỗng Song Xuy, Bạn sẽ học được 12 võ công.

Hệ thống skill của Phục Ma Tăng

1/ Nhất Kích kỹ: Đồng Tử Bái Phật, Nhất Tâm Hướng Phật,(hai chiêu này nhất quyết phải luyện Max vì nó sẽ theo suốt bạn và nó sẽ rất hiệu quả khi luyện và chiến đấu vì có damage cao và bạn sẽ sử dụng nó là chính do quyền thuật có damage thấp).
2/Nội công: Bồ đề hàng ma tâm công (yều cầu phải luyện Max thì mới học được chiêu ở giai đoạn chu thiên là Phục Ma Tâm Đắc)
3/ Bộ pháp: Quan Âm Thập Chánh Bộ (yều cầu phải luyện Max thì mới học được chiêu ở giai đoạn chu thiên là Phục Ma Thần Bộ)
4/Quyền thuật: Kim Cương Quyền, La Hán Quyền (theo tại hạ thì không nên luyện và đợi đến giai đoạn chu thiên là chiêu Hàng Long Quyền. Ở giai đoạn này luyện công thì các bạn tiếp tục luyện côn…)
5/Đầu Đà Công: Đầu đà kim cương chử đây là một chiêu rất hay nó bổ trợ tốt cho các bạn sau này. (dùng trong trạng thái tĩnh tâm)
6/Như Lai Công: Như Lai Thần Công, Kim Cương Đại Pháp hai chiêu này giống nhau đều phục hội máu theo tại hạ dùng chiêu Kim Cương Đại Pháp hay hơn vị phục hồi được nhiều máu hơn.
7/Kim Cương Công: Đại Lực Thần Khí chiều này tăng 15 ngũ khí khi max 
8/Thiên Phật Công: Thiên phật hàng long chưởng, Thiên phật ngọc long chưởng (chỉ dùng để dụ quái ra để đánh bằng cận chiến).
Sang giai đoạn chu thiên hỏa phù: Bạn học được 7 võ công
1/Quyền thuật: Hàng Long Quyền, A La Hán Thần Quyền 
2/Nhất Kích kỹ: Tiên Nhân Chỉ Lộ giống như Đồng Tử Bái Phật, Nhất Tâm Hướng Phật bạn phải cố gắng luyện max khi chưa đạt được 7 thành thì chưa thể đi chiến đấu
3/Thiên Phật Công: Thiên phật đại lực chưởng.
4/Kim Cương Công: Bồ Đề Thần Khí là chiêu phản sát thương vật lý lại đối thủ max là 10%.
5/Nội Công Tâm Pháp: Phục Ma Tâm Đắc.(phải max càng sớm càng tốt )
6/Bộ Pháp: Phục Ma Thần Bộ (phải max càng sớm càng tốt).

Sang giai đoạn Dương quang nhị hiện bạn học được 4 chiêu
1/Tu Di Công: Kim Cương Chân Khí, Hàng Ma Thần Công hai chiêu này giảm sát thương và gây choáng và tê liệt cho đối thủ .
2/Như Lai Công: Đại Nhiên Thần Công giống 2 chiêu trên Như Lai Thần Công, Kim Cương Đại Pháp.
Thiên Phật Công: Thiên phật bát nhã chưởng chiêu này gây sát thương cao tuy nhiên chỉ dùng để dụ quái để đánh cận chiến .
Sang giai đoạn Ngũ Long Phụng Thánh
Thiên Phật Công: Thiên phật thế liệp chưởng
Và cuối cùng là Nhật Nguyệt Hợp Bích học được chiêu tích đức Kim quang khai triển đại pháp cứu người die sống lại 
Khi chơi Phục Ma tăng điều quan trọng là các chiêu hỗ trợ cần phải max càng sớm càng tốt như chiêu hồi máu, tăng 15 ngũ khí, nội công và bộ pháp. Khi train luôn luôn sử dụng nhất kích kỹ để tăng hỏa hầu vì quyền thuật damage yếu. Các chiêu chưởng thì tốt nhất trong giai đoạn trước Ngũ khí triều nguyên thì chưa nên dùng là chiêu chính thức vì không đủ điểm để hỗ trợ.
Ngộ Khí: nên tăng max vào quyền, cương và côn
Ngũ khí: Trí tuệ thì tranh thủ nâng 2 điểm lúc ban đầu vì về sau 2 điểm = 1 điểm rất phí (Tóm lại không tăng). Chân khí nên nâng 1 chút sao cho sau khi buff đạt 1500 ở cấp Ngũ long Phụng Thánh và Ngọc nhị kim hoa là 2000.
Cân lực và mẫn tiệp cái này theo tại hạ tăng theo tỷ lệ 1,5/1 và mẫn tiệp không quá 120 ở cấp ngũ khí triều nguyên để cầm được vũ khí vì khi dùng quyền có độ chính xác cao và độ chính xác phụ thuộc vào level.
Sinh lực: theo tại hạ khoảng 4000 máu sau khi buff ở cấp ngũ long phụng Thánh và 6000 ở cấp Ngũ khí triều nguyên.
Trang bị: cái này phụ thuộc nhiều vào khả năng kiếm đồ và tiền trong game của các bạn ====> opt càng cao càng tốt ưu tiên tâng sinh lực và né tránh.
Đặc biệt nếu khả năng và nhiều may mắn các bạn có nhiều linh dược các cấp độ thì uống càng nhiều càng tốt.
Vũ khí đánh quyền dùng Thủ, Thủ có đọ sát thương tối thiểu và tối đa không chênh nhau nhiều nhưng không cao bằng các vũ khi khác nên ưu tiên +7.
(Sưu tầm)