Hướng dẫn toàn tập build Thanh Long – Võ Đang 9D Cửu Long Tranh Bá

135

Thanh Long là dòng cận chiến do đó thường cách build như sau

1-Cân lực – Sát thương của quyền pháp, binh khí
2-Chân khí – Sát thương của chưởng lực/khí công và số lượng nội lực
3-Trí tuệ – Khả năng tránh né chưởng lực/khí công của địch và độ chính xác của chưởng lực/khí công của mình
4-Máu – Số lượng máu
5-Mẫn tiệp – Khả năng tránh né quyền pháp, binh khí của địch và độ chính xác của quyền pháp, binh khí của mình.
Hoàn toàn không bỏ 1 point nào vào Trí tuệ. Chân khỉ chỉ cần bỏ đến 20, nhiều thì 25 chứ không cần nhiều hơn.
Toàn bộ còn lại dồn vào Cân Lực, Máu và Mẫn tiệp. 
Nếu như bình thường 1 level có 4 point thì 2 point vào Cân Lực, 1 point vào máu và 1 point vào mẫn tiệp. Nếu thấy đánh trượt nhiều quá thì bỏ thêm vào mẫn tiệp. Nếu thấy đánh mà phải nghỉ nhiều quá, không đánh được liên tục nhiều thì bỏ thêm vào máu.
(Sưu tầm)