Hướng dẫn toàn tập cách build Thiên Thần Nữ – Bí Cung 9D Cửu Long Tranh Bá

97

Giới thiệu Thiên Thần Nữ

Trong bốn đệ tử từng hỗ trợ cho nữ thần thì Thiên Thần Nữ là người thông minh nhất. Thiên Thần Nữ học chủ yếu là thần nữ công để chia sẻ đặc ân của nữ thần cho các đệ tử khác và học cách đánh kiếm ngắn nhanh, được học thêm Thiên Linh Công để củng cố thêm bản thân mình và học thêm vài thứ khác nữa như Nhân Hoán Công còn gọi là Hộ Thân Công. Chân khí và trí tuệ là quan trọng nhất. Mặt khác, có nhược điểm là rất khó làm tăng sức khỏe lên.

Build Thiên Thần Nữ 9D

1/ Mẫn tiệp: Chỉ nâng đủ sài vũ khí ngang cấp.
2/ Cân lực: Tới tầm ngọc nhị yêu cầu phải max Cân lực rồi.
3/ Máu: Tất cả điểm dồn vào cho máu sau khi đã max cân lực + mẫn tiệp đủ dùng cho cấp vũ khí hiện tại.
4/ Chân khí: Tầm hơn 1k là đủ sài cho tất cả (Buff mà full cũng tầm gần 3k chứ chả chơi)
Đảm bảo chị em nâng theo đường này đánh kô bao giờ ngoại thương (có cũng chút xíu). PK thì tanker là tép riu (Đó là nói đa số).
Nên sài Cửu Long Thiên Hạ để có thể thay đổi danh hiệu khi cần. Trong khi PK fải thay cái vén quần chạy cho lẹ.
Cách thức PK (với tank): Đứng lì đòn tank với “nó”. Khi thấy mình còn có 30% máu cần ù té quyền. Vừa chạy vừa heal. Đến khi full tầm 50% quay lại tank típ với “nó”.
Đảm bảo solo ngon lành.
(Sưu tầm)