Hướng dẫn tra mã HS của mặt hàng Cân điện tử 100 tấn

341

Hỏi: Tôi đang có nhu cầu nhập cân điện tử 100 tấn, tôi đã tra cứu qua biểu thuế Xuất Nhập Khẩu nhưng không được rõ lắm, mong Hải Quan Việt Nam giúp đỡ xem loại mặt hàng này được áp vào mã nào và chịu bao nhiêu phần trăm thuế nhập khẩu. Xin Trân Thành Cảm Ơn!

Hỏi về áp mã HS cho mặt hàng Cân điện tử 100 tấn

Trả lời:

Việc phân loại hàng hóa cụ thể vào mã số nào phải căn cứ vào thực tế hàng hóa, hồ sơ kỹ thuật, tài liệu của hàng hóa. Vì vậy, Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở để trả lời mã cụ thể. Đề nghị bạn đọc tham khảo: Chương 90 (Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường,…) và các thông tư sau:

Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2010 của Bộ Tài chính. Liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải đáp cụ thể.

Bạn đọc có thể tìm nội dung các văn bản này trên trang Web của Bộ Tài chính tại địa chỉ: www.mof.gov.vn.

(Sưu tầm)