Kích thước quảng cáo nào của Google Adsense là tốt nhất, mang lại doanh thu nhiều nhất?

322
Theo quy tắc chủ đạo, kích thước quảng cáo rộng hơn có xu hướng hoạt động tốt hơn các kích thước quảng cáo cao hơn, do định dạng thân thiện với độc giả của chúng.

Người xem lĩnh hội thông tin trong các “đơn vị tư duy”, một vài từ cùng một lúc. Kích thước rộng hơn cho phép người xem thoải mái đọc lướt qua nhiều văn bản hơn mà không phải bỏ dòng và quay về lề trái sau mỗi vài từ, như họ phải làm đối với quảng cáo hẹp hơn.

Size, kích thước quảng cáo Adsense nào tốt nhất?

Nếu có vị trí tốt, kích thước quảng cáo rộng có thể tăng đáng kể thu nhập của bạn. Các kích thước mà ldễ mang lại hiệu quả nhất là hình chữ nhật lớn 336×280, hình chữ nhật trung bình 300×250, hình chữ nhật dài 728×90, nửa trang 300×600 và trên thiết bị di động là biểu ngữ lớn trên thiết bị di động 320×100.
Lưu ý rằng mặc dù các kích thước quảng cáo này thường hoạt động tốt, bạn nên sử dụng kích thước bổ sung tốt nhất cho các trang của mình. Để biết thêm thông tin về các kích thước quảng cáo này, hãy xem hướng dẫn về kích thước quảng cáo của Google Adsense.
Tốt hơn bạn nên thêm một đơn vị quảng cáo được đề xuất thay vì hai đơn vị quảng cáo nhỏ hơn nằm cạnh nhau.
Size, kích thước quảng cáo Adsense nào tốt nhất?
Mẹo để tận dụng tối đa không gian quảng cáo nhỏ: Hãy thử một trong các đơn vị liên kết được tổ chức hợp lý của Adsense, được hiển thị bên dưới. Các kích thước này đủ linh hoạt để vừa với những vị trí mà quảng cáo bình thường không vừa.
Quảng cáo liên kết Adsense
Chúc các bạn thành công!