(Kiếm Thế Origin) Hệ thống ngũ hành

1896

Tổng quan về hệ thống ngũ hành

Hệ thống Ngũ Hành gồm Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ

Quy luật tương khắc:

+ Kim khắc Mộc
+ Mộc khắc Thổ
+ Thổ khắc Thủy
+ Thủy khắc Hỏa
+ Hỏa khắc Kim

Quy luật tương sinh

+ Kim sinh Thủy
+ Thủy sinh Mộc
+ Mộc sinh Hỏa
+ Hỏa sinh Thổ
+ Thổ sinh Kim

Một số chỉ số nhân vật có liên quan đến Ngũ Hành sẽ ảnh hưởng đến quá trình chiến đấu. (Ví dụ: để giảm sát thương từ các phái Thiếu Lâm và Thiên Vương, cần tăng điểm Kháng Kim. Ngược lại, nhân vật Thiếu Lâm và Thiên Vương sẽ muốn tăng chỉ số Kim Công và Bỏ qua kháng Kim).