(Kiếm Thế Origin) Hướng dẫn cách chuyển phái, chuyển giới

3968

Chuyển hệ phái

Đại Hiệp có thể tự do chuyển hệ phái trước cấp 40, sau cấp 40, cần tiêu hao 200 Nguyên Bảo, giữa mỗi lần chuyển hệ phái cần cách nhau 30 phút.

Chuyển môn phái

– Sau khi đạt cấp 30, Đại Hiệp có thể mua Chủ Tu Lệnh với giá 5000 Nguyên Bảo tại Kỳ Trân Các, sau khi sử dụng sẽ đến Tẩy Tủy Đảo để trải nghiệm môn phái.

– Nếu chuyển sang môn phái không phù hợp với giới tính, sẽ được chuyển giới tính theo môn phái đó. (Ví dụ nhân vật nữ chuyển sang phái Thiếu Lâm sẽ được chuyển thành giới tính nam).

– Không thể tự do chuyển giới tính.