(Kiếm Thế Origin) Hướng dẫn hoạt động Thực Nguyệt Đảo

1923

Thực Nguyệt Đảo

Điều kiện tham gia: Cấp 30, ngày 2 từ khi mở máy chủ.

Thời gian: Mỗi ngày 10:00, 14:00, 18:00, 22:30.

Số lần tham gia: Mỗi ngày có 2 lượt vào Thực Nguyệt Động, sau khi vào Thực Nguyệt Động thành công đủ 2 lần, trong ngày không thể tham gia lại Thực Nguyệt Đảo.

Hình thức tham gia: Tổ đội 3 thành viên trở lên.

Cách thức tham gia: Đến giờ hoạt động, tham gia thông qua giao diện Hoạt Động. Đại Hiệp và đồng đội sẽ tự di chuyển đến NPC Tiếp Dẫn Thực Nguyệt để báo danh.

Chi tiết tính năng

Sau khi mở hoạt động, đội Đại Hiệp sẽ tiến vào Thực Nguyệt Đảo. Bản đồ sẽ mở 8 phút.

Từ phút 2-6, lối vào Thực Nguyệt Động sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ, ấn giữ lối vào để tiến vào Thực Nguyệt Động, mỗi cửa động chỉ cho 1 tổ đội tiến vào, vì thế hãy chú ý để không bị tranh đoạt bởi các tổ đội khác.

Sau khi vào Thực Nguyệt Động thành công, khiêu chiến và tiêu diệt Boss Hộ Pháp Thực Nguyệt để nhận thưởng phong phú.

Hộ Pháp Thực Nguyệt Động: khi sinh lực giảm còn 80% sẽ xuất hiện rương, mở sẽ nhận thưởng. Khi sinh lực còn 50%, sẽ triệu hồi các quái nhỏ, tiêu diệt Tát Mãn Thực Nguyệt để ngăn Boss hồi sinh lực.

Đại Hiệp không vào được Thực Nguyệt Động có thể tiêu diệt các Hộ Pháp Thực Nguyệt rải rác trên Thực Nguyệt Đảo để nhận thưởng rơi ra, Hộ Pháp Tinh Anh sẽ rơi ra thưởng x2 so với Hộ Pháp Thường.

Phần thưởng

Boss Hộ Pháp Thực Nguyệt Động rơi: Trang bị Tốt – Hiếm, Bạc, Cống Hiến Gia Tộc, Huyền Tinh, Ngũ Hành Hồn Thạch, Nguyên Bảo, Tinh Hoa Trí Tuệ, Quả Bồ Đề.

Rương Thực Nguyệt Đảo rơi: Nguyên Bảo, Tài Sản Bang Hội, Bảo Thạch Khoáng.

Hộ Pháp Thực Nguyệt rơi: Quỹ Bang, Bạc, Cống Hiến Gia Tộc.