Làm sao để khoản chi phí xăng xe không bị loại

388

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang được cơ quan thuế tiến hành công tác thanh kiểm tra thuế. Không ít các doanh nghiệp bị chi phí xăng xe do không chứng minh được chi phí này thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào?

Biểu hiện tình huống này: DN có quá nhiều hóa đơn mua xăng và rất khó khăn trong việc giải thích mua xăng nhiều thế để làm gì? Liên quan như thế nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh?

Tôi xin có một số gợi ý nhỏ để tháo nút thắt quan trọng nhằm giúp các DN chứng minh khoản chi phí mua xăng dầu là chi phí được trừ

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

➡Vậy, căn cứ vào quy định trên, để khoản “chi mua xăng dầu” là chi phí được trừ, điều quan trọng nhất, chúng ta cần chứng minh chi phí này thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua Bộ chứng từ sau:

+ Chứng từ chứng minh chiếc xe đó phục vụ hoạt động sản xuát kinh doanh của DN (như chứng từ gốc mua xe hay Hợp đồng thuê xe…)

+ Quy định về định mức tiêu hao nhiên liêu xăng xe khi đi 100Km đường dài (Trả lời câu hỏi: 100km thì tiêu hao mất bao nhiêu lít xăng)

+ Lịch trình xe tương ứng với số lít xăng đã tiêu thụ (Trả lời câu hỏi: Trong tháng đi bao nhiêu Km? Việc đi lại này liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào?

+ Hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, đối với trường hợp mua hàng hóa dịch vụ phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

➡Từ đó, chúng ta sẽ làm rõ được số lít xăng mua trong tháng thể hiện trên hóa đơn thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Tôi xin gửi tặng các Bạn bộ hồ sơ liên quan đến khoản chi phí này:

– Mẫu bảng định mức tiêu hao xăng xe:

– Mẫu lịch trình xe:

(Theo Hồng Trang – Group Gia Đình Kế Toán)