Lãng nhân tự truyện [Hồi 3]

52
Trâu bò đánh nhau… ruồi muỗi đai (die)
Tại hạ nhanh chân nhảy ra ngoài
Chỉ thấy như trời rung, đất lở
Song long tranh châu trổ thần oai

LÃNG NHÂN TỰ TRUYỆN

Hồi thứ ba: Cái chết của một con rồng
Lần trước tại hạ đang tâm sự :
Cứ nghĩ Võ Đang sắp thua rồi
Thì cửa đại môn lại có người
Đạo bào vương bụi đường chưa hết
Tướng mạo uy nghi, mắt sáng ngời…
Kẻ đến như vừa tỉnh giấc xong
Ngọa Long của Cửu Đại Thần Long
Danh tiếng vang lừng trong Hắc – Bạch
Đạo sĩ Võ Đang tên Tieu_Phong.
Thử sức, Huyet_Lan bỗng rụng rời
Bát hoang khai động muốn mở trời
Chỉ thấy chập chờn phi kích kiếm
Ma Giáo Huyet_Lan đã lìa đời.
Nhờ có Tieu_Phong giữa chiến trường
Hắc Đạo thêm nhiều kẻ tử thương
Tại hạ càng xem càng khâm phục:
“Khả năng cày cấp thật phi thường” .
Lúc đó Tieu_Phong nở nụ cười
Hàm răng ám khói ngó đen thui:
“Thôi nhé, nhường sân cho đồng đạo
Bần đạo đi train kẻo muộn rồi”.
“Ha ha, bỏ chạy dễ thế sao?
Tieu_Phong đạo sĩ đứng lại nào
Lục Lâm đệ tử giờ tham chiến
CongTu ta xin tranh thấp cao.”
Kẻ đến là ai dám đại ngôn?
Ngó xem thấy một gã cô hồn
Áo quần chắp vá toàn da thú
Thần thái toát ra vẻ độc tôn.
Chợt thấy xung quanh tiếng rì rầm:
“Thăng Long CongTu của Lục Lâm
Chắc hết giờ chơi chờ… cày tiếp
Cha này công lực hẳn cao thâm”.
Hai rồng chẳng thể ở một sông
Tử chiến chỉ còn thiếu gió Đông
Sẵn mối hận thù Lăng Hạng Vũ
Một lần ân oán trả cho xong.
Văn chương có lẽ mất thì giờ
Lúc đó không gian lặng như tờ
Cao thủ ngó nhau đầy phẫn nộ
Sốt ruột, mỏi chân… tại hạ chờ.
Lập tức kình phong nổi ào ào
Quả nhiên sức mạnh của anh hào
Nhiều kẻ yếu tim tìm chỗ ẩn
Trẻ con nín khóc… chó chạy vào (nhà).
CongTu khéo dùng Lôi kích thương
Diêm Vương tác mệnh vốn sở trường
Tieu_Phong vội rút Lôi kích kiếm
Vân nguyệt huệ quang trổ mấy đường.
Trâu bò đánh nhau… ruồi muỗi đai (die)
Tại hạ nhanh chân nhảy ra ngoài
Chỉ thấy như trời rung, đất lở
Song long tranh châu trổ thần oai.
Thời gian trôi qua độ tuần trà
Thì thấy Tieu_Phong nằm vật ra
Thôi rồi đạo sỹ về với… chúa
Đành hẹn lần sau trả nợ nhà.
Tủi buồn đại nghĩa thua hung tàn
Tại hạ cất vài lời thở than:
“Bao giờ xuất hiện 3 phái nữa
Đầu nhập Thế Gia, đứng trung gian”.
Rời Huyết Sa Bình tại hạ tiếp tục con đường của riêng mình. Trên đường du ngoạn khắp Nam Xương, Liêu Đông, Hàng Châu gặp lại cố nhân và…
Nhân vật tiếp theo là ai?
Câu chuyện tiếp theo là gì?
——————-
Xin mời chư vị bằng hữu theo dõi tiếp hồi 4 : Đi tìm Lãng Khách