Liên hệ giải đáp thắc mắc quá trình nhận con nuôi Việt Nam của công dân Hoa Kỳ

329

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Phòng Lãnh sự
Bộ phận Thị thực Con nuôi

Địa chỉ nộp hồ sơ:

Toà nhà Vườn Hồng
170 Ngọc Khánh, Hà Nội
Tel: (84-24) 3850-5000
Email: HanoiAdoptions@state.gov

Địa chỉ gửi thư:

7 Láng Hạ, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam

Cơ quan Trung ương về Con nuôi của Việt Nam:

Bộ Tư pháp, Cục Con nuôi
58/60 phố Trần Phú, quận Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84-24) 6273-9695
Fax: (84-24) 0804-8400
Email: cnqt@moj.gov.vn

Các tổ chức con nuôi Hoa Kỳ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam:

Tổ chức Dillon International
7335 S. Lewis Ave., Suite 204 Tulsa, OK 74136
ĐT: 918.749.4600
Email: info@dillonadopt.com
Website: https://www.dillonadopt.com/

Tổ chức Holt International Children’s Services
250 Country Club Road, Eugene, OR 97401
ĐT: 541.687.2202
Email: JessicaP@holtinternational.org
Website: www.holtinternational.org

Tổ chức Alliance for Children, Inc.
Địa chỉ: 292 Reservoir Street, Suite 101, Needham, MA 02494
ĐT: 781.444.7148
E-mail: info@allforchildren.org
Website: www.allforchildren.org