Nếu bạn đã đang dùng Facebook, chắc bạn hiểu được cảm giác gửi yêu cầu kết bạn và thời gian chờ đợi người đó đồng ý thật là thử thách tinh thần quá mà.

Sẽ có những người đồng ý và những người sẽ bỏ qua yêu cầu kết bạn của bạn. Bài viết sau đây sẽ chỉ ra cách bạn có thể xem 1 cách đầy đủ tất cả những yêu cầu kết bạn mà bạn đã gửi đi đến người khác mà họ chưa đồng ý.

Cách nhìn list những người bỏ qua yêu cầu kết bạn của bạn trên Facebook:

Đầu tiên, đăng nhập vào Facebook và click vào biểu tượng bạn bè

Sau đó, click tiếp vào Xem tất cả ở dưới cùng

Click tiếp vào “Xem các lời mời đã gửi”

Bây giờ, bạn sẽ thấy list những người đã bỏ qua lời mời kết bạn của bạn nhé:

(Sưu tầm)