Những bước cơ bản để trở thành MCSA (P1)

65

LOCAL USER & GROUP

I. Windows server 2003:

1. Tạo Local User:

B1: Right click lên My Computer —> Manage. Trong System Tools —> Local Users and Groups —> Users.

B2: Right click lên Users —> New User

B3: Trong cửa sổ New User nhập:

+ User name: ở đây tôi sẽ chọn là User1

+ Full name: bỏ trống, nhập vào hay không cũng được (ở đây tôi không cần nhập vào)

+ Description: bỏ trống

+ Password: nhập vào password: passuser1

+ User must change password at next logon: bỏ trống (thay đổi pass trong lần logon kế tiếp)

+ User cannot change password: (user không có quyền thay đổi password)—> chỉ có admin có quyền

+ Password never expires: bỏ trống

+ Account is disable: bỏ trống (cho phép account này hoạt động hay không.)

Sau đó chọn: Create.

+ B4 Lập lại B2 và B3 để tạo thêm User2 và User3

+ B5 Start —> Shutdown —> Log off Administrator —> OK

+ B6: Log on user1 nhập vào password: passuser1 —> OK

Sau đó log off rồi log on vào tất cả các user: user2, user3 ( mục đích xem việc tạo users và log on thành công hay chưa )

Như vậy: Chúng ta đã tạo được Local Users trên máy Win 2k3. Nhưng với điều kiện nhà bạn có 1 máy vi tính hoặc 2,3 cái gì đó thì bạn sẽ quản lý những users này dễ dàng. Nhưng nếu bạn làm trong 1 công ty có từ 10 đến 20 máy thì sao?

Thông thường trong 1 công ty thì có rất nhiều phòng ban. Ví dụ: Phòng kế toán, Phòng nhân sự, Phòng hành chánh, v.v… thì việc quản lý users lúc này rất nhiêu khê cho nên chúng ta không thể quản lý nổi từng user 1. Do đó Microsoft đã hổ trợ cho chúng ta 1 công cụ để tập hợp tất cả các users nào trong phòng kế toán vào 1 nhóm ( Ví dụ đặt tên là KETOAN ), còn nhân sự vào 1 nhóm đó là ( NHANSU ),…công cụ đó chính là GROUP và tôi sẽ giới thiệu ngay bây giờ.

2. Tạo Local Group trên Windows Server 2003

B1: Right click lên My Computer —> Manage. Trong System Tools —> Local Users and Groups —> Groups

B2: Right click lên Groups —> New Group

B3: Trong cửa sổ New Group nhập:
+ Gruop name: ở đây tôi sẽ chọn là Group1 —> Create —> Close.

B4: Lập lại B2 và B3 để tạo thêm Group2 và Group3.

Như vậy: chúng ta cũng đã tạo xong nhóm ( Group ) cho các users có trong máy. Bây giờ chỉ việc Join các user vào Group là xong.

B5: Right click lên Group1 —> Properties —> Add —> Chọn Advanced… Nhập vào User1 —> OK ( lúc này User1 đã là thành viên của Gruop1 ).

B6: Làm tương tự B5: User2 là thành viên Group2; User3 là thành viên Group3.

II. Windows XP:

1. Tạo Local Users, Local Group:

B1: Khởi động máy Windows XP.

B2: Tại màn hình Wellcome nhấn Ctrl + Alt + Delete 2 lần liên tiếp —> Logon Administrator.

B3: Tạo các Users: User1 thuộc Gruop1, User2 thuộc Gruop2, User3 thuộc Group3 ( làm tương tự như các bước ở phần Windows server 2K3 ).

Phần này tôi đưa giao diện XP về chế độ Classic giống với Win2K3 để đễ dàng làm việc. ( nếu như các bạn đã quen sử dụng rồi thì có thể bỏ qua bước này ).

B4: Đưa giao diện XP về chế độ Classic:

Phần này tôi đưa giao diện XP về chế độ Classic giống với Win2K3 để đễ dàng làm việc. ( nếu như các bạn đã quen sử dụng rồi thì có thể bỏ qua bước này ).
Click chuột phải lên thanh Toolbars chọn Properties —> Start Menu —> chọn Classic Start menu —>OK.

B5: Thay đổi màn hình Logon giống với Windows Server 2K3:Vào my computer —> Tools —> Folder Option —> Chọn Tab Offline Files click bỏ dấu chọn của ô Enable Offline Files —> OK

B6: Start —> Setting —> Control Panel —> Chọn Switch to Classic View —> Users Accounts —> Change the way users log on or off —> Bỏ dấu chọn của ô Users the Welcome screen —> Apply Options.

2. Cấu hình Use Fast User Switching: khi user log off các ứng dụng đang chạy sẽ được giữ nguyên

( Phần này giớ thiệu thêm trên máy WinXP )
B1: Log on vào Administrator

B2: Start —> Setting —> Control Panel —> User Accounts —> Change the way users log on or off đánh dấu vào 2 ô Users the Welcome screen —> Apply Options.

B3: Start —> Log off —> Switch user

B4: Tại màn hình Log on chọn User1 để Log on vào máy —> Mở My Computer —> Start —> Log off —> Switch user. Lúc này nhìn lên màn hình Log on ta thấy User1 có 1 ứng dụng đang chạy ( 1 program running )

III. Truy cập vào máy khác để sử dụng tài nguyên: ( phần này sử dụng 2 máy )

B1: Máy 1 Log on vào User1; Máy 2 Log on vào User2. Trường hợp IP 2 máy cùng lớp mạng ( chung 1 mạng Lan )

B2: Máy 1: IP tôi gán là: 192.168.2.101. Máy 2: IP tôi gán là: 192.168.2.102.

B3: máy 1 truy cập vào máy 2:

Start —> Run —> gõ vào \\192.168.2.102 —> OK —>xuất hiện hộp thoại báo User name; Password ( User name: User1; Password assuser1 ) —> OK —> xuất hiện cửa sổ máy thứ 2 ( tuy nhiên chưa share dữ liệu nên chưa thấy gì ).

B4: làm lại từ máy 2 qua máy 1 để kiểm tra sự thông nhau của 2 máy.

Cụ thể Share Files tôi sẽ viết trong phần khác .

Nguồn: Hva