Những chú ý từng bước khi yêu cầu cấp hộ chiếu Pháp

175

Để xin hộ chiếu, bạn cần phải có mặt tại bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Pháp với các giấy tờ chứng minh cần thiết.

Mọi đề nghị xin hộ chiếu tại Đại sứ quán Pháp sẽ được xem xét để cấp hộ chiếu sinh trắc.

Danh sách các giấy tờ cần cung cấp để xin cấp hộ chiếu Pháp

Cần căn cứ vào từng hoàn cảnh cụ thể để cung cấp các giấy tờ phù hợp: thành niên hay vị thành niên, xin hộ chiếu lần đầu hay xin hộ chiếu mới, có (hay không) chứng minh thư v.v.

Để biết chi tiết các giấy tờ cần thiết phải cung cấp khi xin hộ chiếu, xin tham khảo tại đây.

Không thể thêm trang vào hộ chiếu đã kín. Trong trường hợp này cần xin cấp hộ chiếu mới.

Xin hộ chiếu cho người vị thành niên

Trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi chỉ cần có mặt khi xin hộ chiếu (lần hẹn gặp đầu tiên).

Trẻ vị thành niên trên 12 tuổi cần có mặt lúc xin và lúc nhận hộ chiếu vì việc lấy dấu vân tay sẽ được tiến hành trong mỗi lần hẹn gặp.

Trẻ em ở tuổi nào cũng cần phải đi cùng với người cha hoặc mẹ có quyền cha mẹ hợp pháp.

Trẻ vị thành niên sẽ không được ghi chung vào hộ chiếu của cha mẹ nữa.

Thời hạn dự kiến cấp hộ chiếu

Vì hộ chiếu được sản xuất tại Pháp, thời hạn cấp hộ chiếu dao động từ 2 đến 4 tuần (thời hạn cấp sẽ kéo dài hơn khi gần dịp nghỉ phép).

Bạn cần giữ hộ chiếu hiện tại trong thời gian chờ được cấp hộ chiếu mới.

Chúng tôi khuyến khích bạn làm trước hộ chiếu thay thế trong thời hạn hợp lý và tìm hiểu về các điều kiện nhập cảnh tại nước đến : một số nước yêu cầu hộ chiếu còn giá trị trên 6 tháng, như Việt Nam.

Không có tiến trình cấp hộ chiếu nhanh. Bạn hãy nghĩ tới việc xin trước hộ chiếu.

Ảnh thẻ

Bạn cần cung cấp ảnh thẻ mới đáp ứng các qui chuẩn hiện hành.

Để biết những qui chuẩn về ảnh thẻ của Pháp, hãy tham khảo tại đây!

Chi phí cấp hộ chiếu

Hộ chiếu thuộc chi phí hành chính. Phí hộ chiếu được thu bằng tiền mặt và bằng tiền Việt.
96 € đối với người thành niên
52 € đối với trẻ vị thành niên từ 15 đến 18 tuổi
27€ đối với trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi

Lấy hộ chiếu

Hộ chiếu cần được lấy trong vòng 3 tháng kể từ khi sẵn sàng. Quá thời hạn này, hộ chiếu sẽ bị hủy.

Bạn cần tự đến lấy hộ chiếu và ký tại chỗ vào hộ chiếu. Hộ chiếu cũ phải được trả lại. Nếu hộ chiếu cũ có thị thực thì có thể giữ lại hộ chiếu trong thời gian thị thực còn giá trị.

Đặt hẹn với bộ phận hành chính của công dân Pháp

Bộ phận hành chính của công dân Pháp tiếp công chúng theo lịch hẹn, từ thứ hai đến thứ sáu từ 8h45 đến 12h00.

Để đặt hẹn, hãy truy cập tại đây!