Nộp đơn xin thị thực Úc như thế nào?

246

Thông tin này được cung cấp để hỗ trợ quý vị hoàn chỉnh hồ sơ xin thị thực tại Việt Nam. Quý vị̣ cũng phải đọc thêm thông tin hướng dẫn về đi Du lịch hoặc Định cư tới Úc trên trang mạng chính của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP).

Xem:

DIBP Homepage

MẪU ĐƠN

Quý vị có thể tải chép miễn phí tất cả các mẫu đơn từ trang mạng chính của DIBP.

Xem:

Mẫu đơn xin thị thực 

Mẫu đơn xin quốc tịch

Sử dung mẫu đơn có định dạng PDF

Tờ khai chi tiết về thân nhân

Tờ khai chi tiết về thân nhân (cho đương đơn nộp hồ sơ tại Lào)


ĐƠN XIN THỊ THỰC KHÔNG HOÀN CHỈNH

Theo Bộ Luật Di trú 1958 (Migration Act 1958), tất cả các hồ sơ xin thị thực đều có thể được quyết định dựa trên những thông tin đã nộp. Do đó, điều quan trọng là các hồ sơ xin thị thực phải được chuẩn bị hoàn chỉnh đến mức tối đa và các giấy tờ hỗ trợ cho đơn xin phải nộp ngay khi quý vị nộp hồ sơ. Những hồ sơ không hoàn chỉnh hoặc có giấy tờ kém chất lượng có thể bị xét chậm hoặc bị từ chối.


GIẢ MẠO HOẶC CHE GIẤU THÔNG TIN

Bất kỳ hình thức giả mạo hoặc che giấu thông tin nào đều có thể dẫn đến việc đơn xin thị thực của quý vị̣ bị từ chối. Đương đơn xin thị thực phải trả lời đầy đủ, thành thật và cung cấp mọi thông tin liên quan đến câu hỏi. Tất cả các chữ ký trên đơn xin thị thực và trong hộ chiếu phải do chính đương đơn xin thị thực ký.


CÔNG CHỨNG GIẤY TỜ

Tất cả những giấy tờ cá nhân đều phải có xác nhận công chứng của chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công chứng Nhà nước.

Bộ phận  Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh có thể chứng nhận giấy tờ do các cơ quan Chính phủ Úc và / hoặc các tổ chức khác của Úc cấp; và xác nhận chữ ký của các công dân Úc và trường trú nhân ở Úc theo yêu cầu. Tại Úc, việc công chứng các bản sao có thể thực hiện tại các cơ quan sau:

  • Thẩm phán địa phương (Justice of the Peace);
  • Cố vấn pháp luật chứng nhận tuyên thệ (Commissioner for Declaration); hoặc
  • Người có thẩm quyền xác nhận lời tuyên thệ trước pháp luật theo Bộ luật tuyên thệ 1959 (Statutory Declaration Act 1959).

Xin lưu ý: bản chụp của các bản sao công chứng KHÔNG ĐƯỢC chấp nhận.


 DỊCH THUẬT GIẤY TỜ

Một số giấy tờ bằng tiếng Việt sẽ phải được dịch ra tiếng Anh. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn nộp hồ sơ cho loại thị thực mà quý vị định nộp đơn. Tất cả các giấy tờ không viết bằng tiếng Anh khác phải có bản dịch tiếng Anh đính kèm.


NỘP ĐƠN XIN THỊ THỰC

1. Nộp đơn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh (nộp đơn theo cuộc hẹn)

Địa chỉ tại Hà Nội

Tháp Gelex, tầng 3
52 phố Lê Đại Hành
Phường Lê Đại Hành
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh

Tháp Resco, tầng 5
94 – 96 phố Nguyễn Du
Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Trang mạng: www.vfsglobal.com/australia/vietnam
Thư điện tử: (Email): info.auvi@vfshelpline.com

Điện thoại:

1900.565.639 (dành cho khách hàng gọi trong nước)
84.8.3521.2000 (dành cho khách hàng gọi từ nước ngoài)

Giờ làm việc

Tổng đài: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Nộp hồ sơ: 8 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều (chỉ tiếp khách theo cuộc hẹn)
Trả hồ sơ/giấy tờ: 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều

2. Những đơn xin thị thực và quốc tịch sau đây có thể nộp theo hình thức viết ra giấy hoặc nộp qua mạng (online). Quý vị vui lòng tham khảo Hướng dẫn nộp hồ sơ trong bước 1 (nói trên) để xác định những giấy tờ nào cần nộp cùng đơn xin của quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu cách thức nộp đơn qua mạng, xin vui lòng theo các đường dẫn dưới đây:

Đơn xin quốc tịch Úc theo huyết thống

Thị thực Đính hôn/Kết hôn/Sống chung không có hôn thú

Thị thực dành cho Thường trú nhân quay trở về Úc (diện thị thực 155)

3. Đơn xin thị thực khẩn cấp có thể nộp tại Đại sứ quán Úc ở Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc ở thành phố Hồ Chí Minh (chỉ dành cho đơn xin thị thực khẩn cấp đi Úc trong ngày)

Đương đơn muốn xin thị thực khẩn cấp (yêu cầu đi Úc trong ngày) có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIBP), Đại sứ quán Úc ở Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc ở thành phố Hồ Chí Minh.

Quý vị có thể xin một cuộc hẹn để nộp đơn khẩn cấp bằng cách gửi thư điện tử (e-mail) về văn phòng xét duyệt phù hợp:

•  Đại sứ quán Úc tại Hà Nội: immigration.hanoi@dfat.gov.au

• Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh:immigration.hochiminhcity@dfat.gov.au

Xin lưu ý là quý  vị̣ sẽ không được vào Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự nếu không có hẹn trước.

Tất cả các đơn xin thị thực khác phải nộp (theo cuộc hẹn) tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc, do VFS Global điều hành: www.vfsglobal.com/australia/vietnam

Cập nhật lần cuối ngày 29 tháng 1 năm 2016