Phái Bàn Sơn là ai? Tìm hiểu về Bàn Sơn Đạo Nhân

961

Phái Bàn Sơn – Bắt chước theo đạo sĩ thực hiện “Bàn sơn phân giáp thuật”

Phái Bàn Sơn bước đầu được hình thành vào thời Tần Hán nhưng phải tới giữa triều Thanh mới phát triển lớn mạnh.

Phái Bàn Sơn lấy phương thức đạo mộ “Khai Lạt Bát” để đạo mộ, nghĩa là muốn thông ngôi mộ cho gió lọt vào, cách làm này có thể giảm thiểu nguy cơ ngất xỉu của người môn phái Bàn sơn hay Bàn Sơn Đạo Nhân xuống mức thấp nhất nhưng đồng thời lại khiến ngôi mộ bị phá hoại nhiều hơn. Đặc biệt là sẽ khiến ngôi mộ mất đi lớp bảo vệ, những tổn hại khác cũng sẽ phát sinh từ đó mà ra.

Bàn Sơn Đạo Nhân được gọi là “đạo nhân” vì trông họ như các đạo sĩ và cũng biết một chút pháp thuật giống như các đạo sĩ Mao Sơn. Ví dụ như “Bàn sơn phân giáp thuật”. Từ đó có thể thấy phái Bàn sơn cũng có nguồn gốc từ đạo giáo.

Nhưng phái Bàn sơn lại không có thành tựu gì nhiều về mặt phong thủy học, cho nên mới phải sử dụng đến cách phá hoại mộ, rõ ràng là bởi vì kĩ năng của họ có hạn chế. Cách phá mộ này khiến phái Bàn Sơn trở thành chuyên gia phá hoại trong giới trộm mộ.

Vì phái Bàn Sơn có học chút đạo thuật cho nên võ công cũng hơn các môn phái khác, hơn nữa còn phát huy được các ưu thế đối phó với cương thi trong lúc trộm mộ, thiết lập được một vài cơ quan trận pháp chuyên dùng để đối phó với các tà vật trong mộ. Vì lẽ đó khi so với các môn phái khác, phái Bàn Sơn mang lại cảm giác thần bí hơn. Người thuộc phái Bàn Sơn không thích hợp tác với người khác, thích hành động độc lập, giả dạng thân phận đạo sĩ để đến mọi nơi.

Nghe nói phái Bàn Sơn chọn cách phá mộ ngoài việc quan niệm thiện ác của họ không được mạnh ra thì nguyên nhân chủ yếu là vì cái mà họ muốn lấy nhất ở trong mộ không phải vàng bạc châu báu mà là linh đan. Thế nên khi vào mộ họ cũng không cần phải cân nhắc xem liệu về sau ngôi mộ này còn có khả năng bị trộm nữa hay không. Sau này, khi liên tục thất bại họ cũng đã nhận ra việc tìm kiếm linh dược là một việc căn bản không hề tồn tại, cho nên họ bắt đầu chuyển qua đào mộ vì cầu tài.

Các tiền nhân của phái Bàn Sơn dần hình thành với ước muốn vì tài vật, vẫn sử dụng cách phá mộ và không thích hợp tác chung với người khác. Hơn nữa cách họ tự bảo vệ mình và đường dây tiêu thụ vật tùy táng của họ có nét đặc sắc riêng biệt, thế nên họ dần trở thành một môn phái đạo mộ, được duy trì cho đến tận ngày nay.

(Tổng hợp)