(Phần 1) Cách chơi Bạch Hổ Chưởng từ a đến z – Võ Đang 9D

33

Hướng dẫn tham khảo cách nâng điểm Bạch Hổ chưởng.

Hướng dẫn này sẽ khởi đầu từ lúc bạn vừa tạo nhân vật cho đến khi đạt được thành tựu là Dương Quang 10. Chúng tôi chỉ hướng dẫn đến đây vì lúc này các bạn đã có đủ kinh nghiệm cũng như xác định rõ ràng hướng đi cho bản thân mình, nếu hướng dẫn thêm nữa thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Trò chơi xin dành cho bạn khám phá, không dành cho chúng tôi nói trước.
Xin lưu ý cách xây dựng nhân vật này không phải là hoàn toàn chính xác, cũng không phải là cách hoàn thiện nhất mà chỉ là cách chuẩn theo mẫu tạm thời để các bạn tham khảo và chọn cho mình cách cộng điểm thích hợp nhất. Vì vậy, mọi sai sót về sức sát thương, về hiệu quả, về các chức năng và các vấn đề liên quan chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu các bạn làm theo hướng dẫn này.
I. Khởi động bằng Lãng Nhân
* Đăng nhập và khởi tạo nhân vật:
+ Các bước khởi tạo tài khoản, đăng nhập xin dành cho bạn.
+ Cộng điểm: tại thời điểm này bạn sẽ có điểm ngũ khí như sau :
Điểm cộng: 10
Cân lực: 8
Chân khí: 8
Trí tuệ: 8
Sinh lực: 8
Mẫn tiệp: 8
+ Bạn tăng 10 điểm này như sau:
Điểm cộng: 0 
Cân lực: 16
Chân khí: 8
Trí tuệ: 8
Sinh lực: 8
Mẫn tiệp: 10
** Bước đầu gia nhập Cửu Long:
+ Các bạn bắt đầu luyện thành tựu và làm các nhiệm vụ sơ cấp để làm quen với hệ thống trò chơi, nhận một vài vật phẩm hỗ trợ.
+ Cộng điểm: Khởi đầu bạn đã có điểm ngũ khí như sau:
Cân lực: 16
Chân khí: 8
Trí tuệ: 8
Sinh lực: 8
Mẫn tiệp: 10
Tiếp theo bạn cứ cộng 2 điểm cân lực, 2 điểm mẫn tiệp và cách 3 thành lại cộng 2 điểm chân khí và 2 điểm sinh lực.
Vd: Từ Vong Ngã Chi Cảnh 1 -> 2, các bạn có 8 điểm ngũ khí, cộng 4 vào cân lực, 4 vào mẫn tiệp. Tại Vong Ngã Chi Cảnh 3, các bạn có 4 điểm nữa, hãy cộng 2 vào chân khí, 2 vào sinh lực. Sau đó, tại Vong Ngã Chi Cảnh 4 và 5, các bạn lại cộng 4 vào cân lực, 4 vào mẫn tiệp và Vong Ngã Chi Cảnh 6 thì cộng 2 vào chân khí, 2 vào sinh lực. 
+ Khi bạn đạt đến 12 thành và chuyển tầng, ví dụ từ Vong Ngã Chi Cảnh lên đến Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt, tức là level 13, các bạn sẽ có 6 điểm ngũ khí, cộng 2 cân lực, 2 mẫn tiệp và 2 sinh lực. Làm tương tự khi chuyển từ Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt lên đến Ngọc Đỗng Song Xuy. 
+ Lưu ý : 
_Chỉ cộng chân khí đến 20 điểm thì dừng lại.
_Khi chân khí đã đạt 20 điểm, tại những thành tựu chia hết cho 3 (12, 15, 18, 21…) các bạn cộng vào sinh lực sao cho tại Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt 8 các bạn có khoảng 400 máu.
_ Các điểm còn lại các bạn chia đều cho mẫn tiệp và cân lực, duy trì khoảng cách cân lực cách mẫn tiệp 6 điểm như lúc đầu.
*** Ngộ ý: Các bạn tăng điểm ngộ ý vào quyền đến khi đạt tối đa.
**** Võ công:
+ Các bạn sẽ được học các loại võ công cơ bản của Lãng Nhân: (võ công được in đậm, nghiêng là quan trọng, cần thiết)
Dưỡng Sinh Đạo Dẫn Thuật 
Thiên Hạ Tam Quyền 
Vạn Hoa Phi Điểu 
Vạn Tượng Kiếm 
Lưu vân thân pháp 
Vô Cực Kiếm 
Vô Cực Quyền 
Các bạn học Thiên Hạ Tam Quyền sau đó chuyển sang Vô Cực Quyền. Việc học và sử dụng quyền ngay từ ban đầu sẽ tạo cảm giác quen thuộc cho các bạn với quyền, tránh cảm giác dùng kiếm sát thương cao, rút máu của quái nhanh. Sau này chuyển sang dùng quyền các bạn có thể sẽ cảm thấy chán nản vì quyền rút ít máu hơn nhiều và ít có đột biến.
II. Bước đầu gia nhập Võ Đang
* Võ Đang tu hành đạo sĩ:
+ Sau khi đạt Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt 8 thành, võ công Vô Cực Quyền và Vô Cực Kiếm đạt 2 thành, các bạn có thể trở thành Võ Đang tu hành đạo sĩ, chức danh dự bị để chuẩn bị chính thức gia nhập Võ Đang phái.
+ Cộng điểm: Các bạn tiếp tục cộng theo quy tắc đã nêu ở trên
Cân lực: xx
Chân khí: 20 (cố định)
Trí tuệ: 8 (cố định)
Sinh lực: xx (đạt 400 máu trở lên)
Mẫn tiệp: xx
xx: các chỉ số này tùy thuộc vào bạn, nhưng các bạn nên cộng theo cách trên.
** Ngộ ý: các bạn tiếp tục tăng vào quyền đến tuyệt đỉnh.
** Võ công:
+ Lúc này các bạn chỉ có thể học được: Tam Dương Thần Công
+ Tiếp tục sử dụng Vô Cực Quyền là chiêu thức kỹ chính để luyện.
III. Chính thức gia nhập Võ Đang
* Võ Đang đạo phiên:
+ Sau khi đạt Ngọc Đỗng Song Xuy 1 thành, các bạn sẽ có Đế Long Hành gia nhập Võ Đang. Hoàn tất nó, bạn sẽ chính thức là đệ tử Võ Đang và được phân chia chức trách. Tất nhiên, bạn sẽ chọn chức trách Bạch Hổ rồi, phải không? 
+ Khi chọn chức trách, Chưởng Môn Nhân sẽ cho bạn một cơ hội cộng lại điểm khí. Có cộng lại hay không tùy bạn nhưng các bạn nên giữ nguyên.
+ Cộng điểm: Các bạn vẫn tiếp tục duy trì cách cộng điểm như trên (các cấp không chia hết cho 3 thì 2 cân lực, 2 mẫn tiệp, các cấp chia hết cho 3 thì 4 sinh lực).
** Ngộ ý: vẫn tiếp tục cộng vào quyền.
** Võ công: Bạn sẽ học được những võ công đầu tiên của Bạch Hổ Nhân.
Thái Ất Bộ Pháp 
Thái Ất Tâm Pháp 
Thiếu Dương Chân Lực 
Cửu Cung Thần Hành Chưởng 
Cửu Tiêu Thần Công 
Vô Cực Huyền Không Quyền 
Thanh Vân Hữu Phong 
Cửu Huyền Khí 
+ Sử dụng quyền để làm chiêu thức kỹ và nhất kích kỹ chính khi luyện.
+ Luyện các võ công Thái Ất Bộ Pháp, Thái Ất Tâm Pháp lên 8 thành để chuẩn bị học các võ công cao hơn.
+ Luyện các võ công Cửu Huyền Khí lên hỏa hầu tối đa kèm thành tựu. Chiêu này tăng điểm ngũ khí của Bạch Hổ, là chiêu tối quan trọng và cũng là ưu thế của dòng Bạch Hổ.
+ Luyện võ công Cửu Tiêu Thần Công lên hỏa hầu tối đa kèm thành tựu. Võ công này sẽ tăng cho bạn một lượng máu kha khá khi hỏa hầu từ 4 trở lên, giúp bạn tiết kiệm điểm phải cộng vào sinh lực.
*** Cách luyện lên thành: 
+ Các bạn có thể đánh quái vàng hoặc trắng tùy theo cảm nhận của các bạn.
+ Sử dụng nhất kích kỹ liên tục để rút máu của quái.
+ Ngoài ra các bạn có thể học một vài chưởng pháp dụ quái lại gần để tấn công, trong trường hợp các bạn luyện tại những khu vực quái chủ động tấn công. Điều này không bắt buộc, phụ thuộc vào cảm nhận khi luyện của các bạn.
Chúng ta luyện lên đến Ngọc Đỗng Song Xuy 7 rồi tính tiếp.
(Còn tiếp…)