PIP là gì ? PI là gì ? Hiểu về PIP, PI trong Google Adsense

547

Trong Google Adsense có 2 khái niệm PIP và PI mà nhiều bạn newbie mới chơi Adsense sẽ không biết, không hiểu PIP và PI là gì?

PIP và PI là gì?

Đây là 2 từ được nhắc nhiều nhất khi đến thời gian thanh toán của Google Adsense từ 21-23 (có khi là 24,25) hàng tháng.

Khái niệm PIP

Pip ( Payment In Process) là thông báo Google Adsense đang xử lý thanh toán cho bạn thông qua hình thức thanh toán bạn đã chọn trong cài đặt thanh toán. Khi bắt đầu Pip bạn sẽ thấy một dòng thông báo thanh toán của bạn đang được xử lý, ở trong phần thanh toán của Goole Adsense. PIP thường bắt đầu vào tối 21 hàng tháng theo giờ Việt Nam.Khi Pip bạn sẽ không nhận được Email thông báo.

pip-la-gi
Pip là gì

Khái Niệm PI

PI (Payment Issue) là thông báo của Google Adsense nói rằng đã gửi thành công thanh toán cho bạn thông qua hình thức thanh toán đã chọn. Khi PI bạn sẽ nhận được Email thông báo đã gửi thanh toán cho bạn. Khi đó chỉ cần đăng nhập vào Google Adsense để lấy thông tin nhận tiền. Thường thì ngày 22 hàng tháng bạn có thể nhận thanh toán của bạn

Pi-la-gi
PI là gì

Bao giờ Google Adsense thanh toán ?

Google Adsense sẽ thanh toán cho bạn quá trình bắt đầu vào tối 21 hàng tháng theo giờ Việt Nam.

Khi nào Pip?

Google Adsense quá trình bắt đầu vào tối 21 hàng tháng theo giờ Việt Nam. Có 1 số bạn thì có thể đến 22, hoặc tận 23 mới bắt đầu được PIP.

Khi Nào Pi?

Google Adsense sẽ PI hay là hoàn thành quá trình PIP vào đầu ngày 22 theo giờ Việt Nam. Bạn sẽ có thể ra ngân hàng nhận tiền vào sáng 22. Hình thức nhận tiền có thể là chuyển khoản hoặc rút tiền qua Western Union (Cách rút tiền thế nào sẽ nói rõ bài sau)

Tại sao chưa PIP, chưa PI?

Câu hỏi này là câu hỏi thường mang lại cảm giác lo lắng nhất. Thường Google Adsense sẽ PIP và PI một lần hàng hoạt. Có thể vì số lượng quá nhiều nên một số người sẽ bị chậm trong quá trình. Một số trường hợp hi hữu, tài khoản của bạn đang bị Google Adsense giữ lại để kiếm tra. Nếu không có gian lận bạn sẽ được Pip khi hoàn tất quá trình kiểm tra. Vì vậy hãy yên tâm.

Tổng kết: Pip và PI là 2 khái niệm cơ bản của quá trình thanh toán của Google Adsense. Quá trình này sẽ được bắt đầu vào tối 22 theo giờ Việt Nam. Hãy theo dõi quá trình thanh toán này để biết các thông tin về thanh toán của Google Adsense nhé.

(Sưu tầm)