Quy định về nhập khẩu sản phẩm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

282

Nội dung câu hỏi:

Xin cho công ty hỏi về “Quy định về nhập khẩu sản phẩm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công” và nó quy định tại văn bản nào?

Xin cảm ơn!

Câu trả lời:

Về vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xin trao đổi với công ty như sau:

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ Công thương quy định

“Điều 13. Quy định về nhập khẩu sản phẩm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công Thương nhân nhập khẩu sản phẩm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công (kể cả hàng nhập khẩu để lắp ráp, sửa chữa, bảo hành) có thể lựa chọn giữa hai hình thức:

(i) đăng ký Giấy phép nhập khẩu tự động quy định tại Điều 5 và Điều 12;

(ii) không phải làm thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu tự động quy định tại Điều 5 và Điều 12 nhưng phải xuất trình Bản cam kết có xác nhận của Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu cùng với bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành

Trong trường hợp lựa chọn hình thức xác nhận Bản cam kết của Sở Công Thương, Bản cam kết của thương nhân gồm các nội dung sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Dây chuyền, thiết bị sản xuất, gia công phù hợp để sản xuất, gia công các nguyên liệu nhập khẩu.

3. Sản phẩm thép nhập khẩu chỉ được sử dụng cho mục đích sản xuất, gia công không nhằm mục đích kinh doanh, số lượng nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, gia công trong một thời gian nhất định theo khai báo của doanh nghiệp.

4. Việc gia công, sản xuất không phải là những hoạt động gia công đơn giản như uốn, cắt, mài, cuộn đơn giản hoặc những hoạt động gia công đơn giản khác”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty nhập khẩu sản phẩm thép quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 để trực tiếp phục vụ gia công có thể lựa chọn giữa hai hình thức: xin Giấy phép nhập khẩu tự động hoặc xuất trình Bản cam kết có xác nhận của Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu.

Trên đây là trao đổi của Cục Hải quan Bình Dương với quý công ty, câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm tục hải quan cho Công ty để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trân trọng thông báo gửi quý doanh nghiệp được biết!