Reset dòng 1, dòng 2 iPhone nghĩa là gì? Khi nào cần?

7937

Reset lại máy khác với định nghĩa Restart lại máy. Reset là “đặt lại máy”, Restart là “khởi động lại máy”.

Trên điện thoại iPhone, bạn vào Cài đặt (Settings)Cài đặt chung (General) – kéo xuống dưới cùng chọn Đặt lại (Reset).

Reset dòng 1, dòng 2 nghĩa là sao

Lúc này “Dòng 1” và “Dòng 2” là 2 dòng đầu tiên của tuỳ chọn Đặt lại máy:

  1. Đặt lại tất cả cài đặt (dòng 1)
  2. Xoá tất cả nội dung và cài đặt (dòng 2)

Đây cũng là 2 tuỳ chọn Reset máy chúng ta cần quan tâm nhiều nhất và thường dùng nhiều nhất.

Khi nào nên dùng Reset dòng 1

Reset dòng 1 sẽ thích hợp khi bạn đang bị lỗi liên quan đến phần mềm khi xài iPhone hoặc cảm thấy đã khởi động lại máy (Restart) mà vẫn không giải quyết được vấn đề. Và sau khi reset lại dòng 1 thì xem như toàn bộ phần Cài đặt (Settings) trên iPhone của bạn được làm mới hoàn toàn như mới mua máy vậy. Nhắc lại chỉ mới ở phần Cài đặt mà thôi.

Khi nào nên dùng Reset dòng 2

Reset dòng 2 sẽ thích hợp khi bạn bán máy, hoặc cho người khác sử dụng máy của bạn. Nó sẽ xoá toàn bộ những gì trên chiếc iPhone của bạn và trở về một chiếc iPhone “trắng” như mới mua. Cho nên trước khi reset dòng 2 bạn nên Backup lại máy để không bị mất dữ liệu.