Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 04/2017 (từ 01/04 đến 15/04/2017)

202
Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 04/2017 (từ 01/04 đến 15/04/2017) đạt gần 16,37 tỷ USD giảm 13,9% (tương ứng giảm gần 2,65 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 03/2017.

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 04/2017

Như vậy, tính đến hết ngày 15/04/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 107,58 tỷ USD, tăng 18,5% (tương ứng tăng gần 16,76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 04/2017 thâm hụt 501 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 04/2017 thâm hụt hơn 2,56 tỷ USD, bằng 4,9% kim ngạch xuất khẩu của cả nước
Cũng trong 15 ngày đầu tháng 04/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,87 tỷ USD, giảm 13% tương ứng giảm hơn 1,62 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2017. Tính đến hết ngày 15/04/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 70,05 tỷ USD, tăng 18,5%, tương ứng tăng gần 10,95 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 65,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 04/2017 thặng dư 504 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/04/2017 hơn 3,92 tỷ USD.
Về xuất khẩu:
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 04/2017 đạt hơn 7,93 tỷ USD, giảm 16% (tương ứng giảm gần 1,51 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 03/2017. Tính đến hết ngày 15/04/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 52,51 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng hơn 6,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
So với nửa cuối tháng 03/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 04/2017 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 27,8%, tương ứng giảm 319 triệu USD; hàng dệt may giảm 20,4%, tương ứng giảm 255 triệu USD; sắt thép các loại giảm 62,8%, tương ứng giảm 108 triệu USD; gỗ và và sản phẩm gỗ giảm 23,8%, tương ứng giảm 93 triệu USD; … Trong khi đó chỉ có số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 3%, tương ứng tăng 53 triệu USD; gạo tăng 6,5% tương ứng tăng 8 triệu USD; túi xách, ví, vali mũ ô dù tăng 3,3%, tương ứng tăng 5 triệu USD; ..
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Lũy kế đến 15/04/2017 so với cùng kỳ năm 2016)
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 5,68 tỷ USD, giảm 14,8% (tương ứng giảm 990 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 03/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/04/2017 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 36,98 tỷ USD, chiếm đến 70,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 14,3%, tương ứng tăng hơn 4,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. .

<

Về nhập khẩu:
Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2017 đạt hơn 8,43 tỷ USD, giảm 11,9% ( tương ứng giảm hơn 1,14 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 03/2017. Tính đến hết ngày 15/03/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 55,07 tỷ USD, tăng 23,1% (tương ứng tăng gần 10,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
So với nửa cuối tháng 03/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 04/2017 tăng mạnh ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 18,4%, tương ứng giảm 302 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 8,4%, tương ứng giảm 144 triệu USD; than đá giảm 79,8%, tương ứng giảm 105 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 17,1%, tương ứng giảm 103 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 29,4%, tương ứng giảm 92 triệu USD; … Mốt số nhóm hàng có kim ngạch tăng như sắt thép các loại tăng 13,2%, tương ứng tăng 56 triệu USD; ngô tăng 105,5%, tương ứng tăng 46 triệu USD; đậu tương tăng 1,25 lần, tương ứng tăng 19 triệu USD; …
Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Lũy kế đến 15/4/2017 so với cùng kỳ năm 2016)
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 04/2017 đạt hơn 5,18 tỷ USD, giảm 10,9%(tương ứng giảm 635 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 03/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/04/2017 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 33,06 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng gần 6,34 tỷ USD, chiếm 60% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

(Nguồn Tổng cục Hải quan)