Sơ lược về Party Quest trong 9Dragons – Cửu Long Tranh Bá

61
1 số tổng hợp về Party Quest trong Cửu Long Tranh Bá mà tân thủ cần phải biết.
1/ Sách làm PTQ này mua ở NPC bên hợp phì : Gã thương nhân mang ba lô đứng gần tiêu cục ( Kho chung ) , nên mua nhiều cuốn đỡ phải mất công chạy tới lui
2 / Tuỳ theo yêu cầu của từng Q , người chơi lập nhóm , để chế độ chia chung, chủ pt nhai cuốn sách và đi đánh quái ,làm theo yêu cầu , khi hoàn thành nv thì cả nhóm đều được hưởng điểm kinh nghiệm . Boss Q sau khi chết thời gian nó ra lại cũng nhanh
Điều đặt biệt là PTQ có thể làm đi làm lại nhiều lần … cứ thay phiên nhau làm chủ pt + nhai sách , chạy tới chạy lui đi làm Q .Vài người đi đánh quái nhiệm vụ , số còn lại vẫn train hoặc cả nhóm cùng đi . Cả Pt vừa ăn điểm kn làm Q vừa ăn điểm của mấy người train => hơi bị ngon à nha
3 / Khi làm PTQ nó ghi : “ Hành thủ phải giữ bảng này “ có nghĩa là yêu cầu chủ pt nhai cuốn sách và các thành viên trong pt không được bỏ pt khi đang làm PTQ nửa chừng , và dĩ nhiên Q của Hắc Đạo thì HD làm , của Bạch Đạo thì BD làm , nước giếng không phạm nước có ga … ý nhầm : nước giếng không phạm nước sông
Thiệt tình là có tham gia làm PTQ vài lần nhưng nó cứ mù mờ thế nào ấy , chắc ăn nhất là lên ngọc nhị rồi qua map tương ứng mà rao kênh map, cần pt quest cấp … gì gì .. đó …. ai mời thì nhào vô đi theo , vừa làm PTQ vừa tranh thủ train , điểm Exp lên lẹ lắm .
Bài viết có nhiều thiếu sót mong anh em bổ sung ý kiến giúp mình hoàn thiện bài viết để mọi người tham khảo . thanks all .
Sau đây là những Quest sưu tầm từ bài viết của dissgirl trên 4 rum Huyền Hoả Hội , bỏ bớt mấy chi tiết phụ cho ngắn gọn
Bạch đạo
1. Nỗi lo nghĩ của Lão Học Tử
Hãy giúp Lão Học Tử tìm cổ thư đời Đường bị mất
Nhóm đồng hành phải trên 3 người
Thành tựu của Chu Thiên Hỏa Phù phải trên 2 thành
Toàn bộ thành viên phải đem theo “túi tiền cũ”
Nếu thỏa mãn tất cả những điều kiện trên, hãy tìm Lão Học Tử Lâu Đại Duyên ở Trịnh Châu.
2. Mối hận của người kỹ nữ
Sự tình người kỹ nữ mang trong lòng mối hận về Dã thú minh
Nhóm đồng hành phải trên 4 người
Thành tựu của Nhật Nguyệt Hợp Bích phải trên 4 thành
Toàn bộ thành viên phải đem theo “thư giới thiệu của Vương Dung”
Nếu thỏa mãn tất cả những điều kiện trên, hãy tìm đến kỹ nữ Cốc Lưu Hương ở Nam Xương. Hãy nhớ là không thể bỏ cuộc nửa chừng một khi đã nhận nhiệm vụ, mong nhóm đồng hành luôn giữ ý chí kiên định.
3. Hổ hình quỷ
Hổ hình quỷ là một ác quỷ mang hình dáng một con hổ
Nhóm đồng hành phải trên 3 người
Thành tựu của Ngũ Long Phụng Thánh phải trên 6 thành dưới 10 thành
Ta đang tìm những ai có lòng nghĩa hiệp để bắt Hổ quỷ hình – vừa là một con hổ tinh ranh vừa là 1 con quỷ đáng sợ. Những ai hội đủ các điều kiện trên hãy tìm đến Đàm Thái Phong, chủ nhân của Chính Dương lữ ******* ở Nam Xương
4. Cọp chết để da, người chết để tiếng
Người dù chết nhưng tên tuổi vẫn còn
Nhóm đồng hành phải trên 5 người
Thành tựu của Ngọc Nhị Kim Hoa phải trên 7 thành
Thành tựu của Ngọc Nhị Kim Hoa phải dưới 12 thành
Ta phải trả thù bọn Kim tiền bang đã làm nhơ bẩn uy danh của cha ta.Vậy võ lâm đồng đạo nào thuộc Bạch đạo có võ công cao cường đáp ứng được những điều kiện trên xin hãy tìm đến chiến thuật gia Trương Thư Quân của Nam Xương.
5. Tứ cố vô thân
Người thanh niên mất quê hương chuẩn bị báo thù
Nhóm đồng hành phải trên 4 người
Thành tựu của Ngọc Nhị Kim Hoa phải trên 1 thành
Thành tựu của Ngọc Nhị Kim Hoa phải dưới 6 thành
Ta muốn ngăn cản ý định báo thù chưa được chuẩn bị kĩ của người thanh niên chất phác mất quê hương.
Vậy võ lâm đồng đạo nào thuộc Bạch đạo hội đủ điều kiện trên và có ý muốn giúp đỡ vị này, xin hãy đến tìm gặp danh y Lục Đại tiên sinh ở thôn Ngọc Sơn thuộc Nam Xương.

6 . Mối hận của người kỹ nữ
Sự tình của người kỹ nữ mang trong lòng mối hận với Dã thú minh
Nhóm đồng hành phải trên 4 người
Thành tựu của Ngũ Khí Triều Nguyên phải trên 1 thành
Toàn bộ thành viên phải đem theo “thư giới thiệu của Vương Dung”
Nếu thỏa mãn tất cả những điều kiện trên, hãy tìm đến kỹ nữ Cốc Lưu Hương ở Nam Xương.
7. Hổ hình quỷ
Hổ hình quỷ là một ác quỷ mang hình dáng một con hổ
Nhóm đồng hành phải trên 3 người
Thành tựu của Nhật Nguyệt Hợp Bích phải trên 7 thành dưới 12 thành
Ta đang tìm những ai có lòng nghĩa hiệp để bắt Hổ hình quỷ, vừa là một con hổ tinh ranh vừa là một con quỷ đáng sợ. Những ai hội đủ những điều kiện trên hãy tìm đến Đàm Thái Phong, chủ nhân của Chính Dương lữ ******* ở Nam Xương.
8.Cọp chết để da, người chết để tiếng
Người dù chết nhưng tên tuổi vẫn còn
Nhóm đồng hành phải trên 5 người
Thành tựu của Tam Hoa Tụ Đỉnh phải trên 7 thành dưới 12 thành
Ta phải trả thù bọn Kim tiền bang đã làm nhơ bẩn uy danh của cha ta.Vậy đồng đạo nào thuộc Bạch đạo có võ công cao cường đáp ứng được những điều kiện trên xin hãy tìm đến chiến thuật gia Trương Thư Quân của Nam Xương.
9.Tứ cố vô thân
Người thanh niên mất quê hương chuẩn bị báo thù
Nhóm đồng hành phải trên 4 người
Thành tựu của Ngũ Khí Triều Nguyên phải trên 7 thành
dưới 12 thành
Ta muốn ngăn cản ý định báo thù chưa được chuẩn bị kĩ của người thanh niên chất phác mất quê hương. Vậy đồng đạo nào thuộc Bạch đạo hội đủ điều kiện trên muốn giúp đỡ vị này xin hãy tìm đến danh y Lục Đại tiên sinh ở thôn Ngọc Sơn thuộc Nam Xương
Hắc đạo
1. Nỗi lo nghĩ của Lão Học Tử
Hãy giúp Lão Học Tử tìm cổ thư đời Đường bị mất
Nhóm đồng hành phải trên 3 người
Toàn bộ thành viên phải đem theo “cẩm nang cũ”
Thành tựu của Chu Thiên Hỏa Phù phải trên 2 thành
Nếu thỏa mãn tất cả những điều kiện trên, hãy tìm Lão Học Tử Vạn Tùng Yên ở Tế Nam.
2. Mối hận của người kỹ nữ
Sự tình người kỹ nữ mang trong lòng mối hận với Kim tiền bang.
Nhóm đồng hành phải trên 4 người
Thành tựu của Nhật Nguyệt Hợp Bích phải trên 4 thành
Toàn bộ thành viên phải đem theo “thư giới thiệu của Đan Xích Ngưu”
Nếu thỏa mãn tất cả những điều kiện trên, hãy tìm đến kỹ nữ Lưu Ngọc Tố ở Hàng Châu.
3. Quỷ diện lang
Quỷ diện lang là một con sói lớn mang bộ mặt của ác quỷ
Nhóm đồng hành phải trên 3 người
Thành tựu của Ngũ Long Phụng Thánh phải trên 6 thành dưới 10 thành
Ta đang tìm những ai có lòng nghĩa hiệp để bắt Quỷ diện lang, một con sói tinh ranh và hung bạo như ác quỷ. Võ lâm đồng đạo nào đáp ứng những điều kiện trên hãy tìm đến Đức Ái, chủ nhân Thập Mai lữ ******* ở Hàng Châu.

4. Cọp chết để da, người chết để tiếng
Người dù chết nhưng tên tuổi vẫn còn
Nhóm đồng hành phải trên 5 người
Thành tựu của Ngọc Nhị Kim Hoa phải trên 7 thành dưới 12 thành
Ta phải trả thù bọn Dã thú minh đã làm nhơ bẩn uy danh của cha ta.Vậy võ lâm đồng đạo nào thuộc Hắc đạo có võ công cao cường đáp ứng được những điều kiện trên xin hãy tìm đến chiến thuật gia Nhân Đại Thất của Hàng Châu
5. Thiết xỉ hủ tâm
Người thanh niên mất quê hương chuẩn bị báo thù
Nhóm đồng hành phải trên 4 người
Thành tựu của Ngọc Nhị Kim Hoa phải trên 1 thành dưới 6 thành
Ta phải ngăn cản ý định báo thù chưa được chuẩn bị kĩ của người thanh niên chất phác mất quê hương. Vậy võ lâm đồng đạo nào thuộc Hắc đạo hội đủ điều kiện trên và có ý muốn giúp đỡ vị này, xin hãy tìm đến danh y Mã Đại tiên sinh ở thôn Lâm Phục thuộc Hàng Châu.
6. Mối hận của người kỹ nữ
Sự tình người kỹ nữ mang trong lòng mối hận về Kim tiền bang.
Nhóm đồng hành phải trên 4 người
Toàn bộ thành viên phải đem theo “thư giới thiệu của Đan Xích Ngưu”
Thành tựu của Ngũ Khí Triều Nguyên phải trên 1 thành
Sau khi thỏa mãn tất cả những điều kiện trên, bạn hãy tìm kỹ nữ Lưu Ngọc Tố đang ở Hàng Châu
7. Quỷ diện lang
Quỷ diện lang là một con sói lớn mang bộ mặt của ác quỷ
Nhóm đồng hành phải trên 3 người
Thành tựu của Nhật Nguyệt Hợp Bích phải trên 7 thành dưới 12 thành
Ta đang tìm những ai có lòng nghĩa hiệp để bắt Quỷ diện lang, một con sói tinh ranh và hung bạo như ác quỷ. Võ lâm đồng đạo nào đáp ứng những điều kiện trên hãy tìm đến Đức Ái, chủ nhân của Thập Mai lữ ******* ở Hàng Châu.
8. Cọp chết để da, người chết để tiếng
Người dù chết nhưng tên tuổi vẫn còn
Nhóm đồng hành phải trên 5 người
Thành tựu của Tam Hoa Tụ Đỉnh phải trên 7 thành dưới 12 thành
Ta phải trả thù bọn Dã thú minh đã làm nhơ bẩn uy danh của cha ta.Vậy nên những đồng đạo nào thuộc phe Hắc đạo có võ công cao cường đáp ứng được những điều kiện trên xin hãy tìm đến chiến thuật gia Nhân Đại Thất của Hàng Châu
9. Thiết xỉ hủ tâm
Người thanh niên mất quê hương chuẩn bị báo thù
Nhóm đồng hành phải trên 4 người
Thành tựu của Ngũ Khí Triều Nguyên phải trên 7 thành dưới 12 thành
Ta định ngăn cản sự báo thù chưa được chuẩn bị kĩ của người thanh niên chất phác mất quê hương. Vậy đồng đạo nào thuộc Hắc đạo hội đủ điều kiện trên muốn giúp đỡ vị này xin hãy tìm đến danh y Mã Đại tiên sinh ở thôn Lâm Phục thuộc Hàng Châu.
(Sưu tầm)