Ở đâu tiếp nhận kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính thuộc Bộ ngoại giao?

Kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính I. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 1. Các phản ánh, kiến nghị về những quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Ngoại giao: – Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm chễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao; – Sự không…

Xem thêm