Vegetable Soup

Mẹo chữa mặn cho các món ăn

Trong cuộc sống hàng ngày có lẽ không ít lần bạn lỡ tay bỏ nhiều muối vào món ăn, khiến món ăn của bạn trở lên khó ăn hơn. Tạp Chí Mẹo Vặt xin bày cho chị