Trung Quốc Phong và Cổ Phong là gì? Tìm hiểu 2 thể loại nhạc Hoa

Suốt một thời gian dài đã có nhiều người đã nhầm lần và cho rằng hai thể loại nhạc Hoa: Trung Quốc Phong và Cổ Phong này là một. Để chia sẻ với mọi người về hai thể loại mà rất nhiều người thích nghe này, xin tổng hợp một số thông tin dịch lại về “Trung Quốc Phong” và “Cổ Phong”.

Xem thêm